naturkrysset hösten 2015

advertisement
NATURKRYSSET HÖSTEN 2015
I höstens naturkryss har vi inspirerats av skolstarten och valt växter och djur som börjar på
A, B, C ända till O. Bilder på arterna finns nedan och det gäller att nu att skriva in artnamnen
där de passar i krysset. När detta är gjort ska
bokstäverna på grön botten passas in i det
sista artnamnet längst ned med begynnelsebokstaven P. Vilken art gömmer sig alltså här?
J
O
A
I
C
N
D
M
Sänd ditt svar till "Naturkrysset", Finlands
Natur, Annegatan 26, 00100 Helsingfors eller
e-posta det till: [email protected] (skriv
"Naturkrysset i rubrikfältet"). Ditt svar borde
vi få senast den 16 november 2015. Bland dem
som lämnat in rätt svar lottar vi ut Naturkalendern 2016.
G
F
E
Rätt svar i förra sommarens naturkryss var
vigg, rödhake och svärta. Lotten gynnade
denna gång Kerstin Nordfors i Sverige, som får
ett bokpris på posten. Vi gratulerar!
L
B
K
H
P
FOTO:
MAGNUS ÖSTMAN,
CAMILLA EKBLAD,
HANS HÄSTBACKA &
S TA F FA N W E C K M A N
Download