BIS anno 2016 - Ljudtekniska Sällskapet

advertisement
BIS anno 2016
Skivbolaget BIS har förekommit i Musik & Ljudtekniks
spalter många gånger genom åren. Bolaget har glatt
recensenter och musikälskare med välljudande inspelningar av spännande och ofta ovanlig musik. LTS
ordförande Claes Wettebrandt har träffat bolagets
grundare Robert von Bahr för ett samtal om musiken,
tekniken och en hel livsgärning. Vi har också glädjen att
åter presentera ett medlemserbjudande på BIS-skivor.
Av Claes Wettebrandt
Knappast någon musikälskare som uppskattar
ljudkvalitet och har intresse för konstmusik
torde ha missat skivbolaget BIS som startades av
Robert von Bahr 1973. Grunden var en stor
ambition och kärlek till musiken som konstart med
syfte att ta fram och erbjuda intressant konstmusik
med hög ljudkvalitet. Även önskemålet att ge
Roberts dåvarande fru, flöjtisten Gunilla von Bahr,
en karriär var en del i detta. Vad gäller ljudkvaliteten
anser Robert att det inte finns några som helst
motsättningar mellan god musik å ena sidan och
högsta möjliga ljudkvalitet ur återgivningsperspektiv
å den andra. Den inställningen skulle det enligt mig
vara önskvärt om fler omfattade; även inom
populärmusiken enligt vidaste genredefinition.
Roberts barndom och uppväxt
Som barn spelade Robert piano och visade prov på
sådan begåvning att det ansågs att han borde bli
konsertpianist. Ett problem var dock att Robert själv
inte höll med om det lämpliga i denna yrkesinriktning, då han hade börjat känna ett allt större
främlingskap för tragglandet av skalor och dylikt.
Men musiken fanns där hela tiden genom båda
Roberts frånskilda föräldrar. På skolloven mer eller
mindre bodde han på Finska Operan där hans mor
var prima ballerina. Genom sin far blev han bekant
med en rad musikpersonligheter, exempelvis Sixten
Ehrling som Robert 35 år senare kom att samarbeta
med.
Musikintresset blommade ut på allvar i sista gymnasieklassen, då Robert sökte och kom med i
Engelbrektskyrkans kör för att få sjunga Matteuspassionen. Kort därefter blev kantor Dan-Olof
Stenlund ledare för kören. Denne kom att bli
Roberts ojämförligt viktigaste kunskapskälla inom
interpretation fram till i dag. Senare i övergången till
vuxenlivet tog sig Robert fram som professionell
korist parallellt med diverse universitetsstudier.
11
Musikens betydelse
När det gäller vad musiken betytt för Robert är
svaret föga förvånande. Musiken har varit och är
Roberts liv och ”något att leva för – och på”. Särskilt
intresserar honom barockmusik på tidstrogna
instrument med musiker som förstår och känner
utöver notbildens förenklingar. I detta sammanhang
har blockflöjtisten Clas Pehrsson varit Roberts
mentor. Även samtida musik har varit en stor
inspirationskälla.
Värt att nämna i sammanhanget är att Robert inte
bara varit en passiv producent med ambitionen att
spela in, producera och tillgängliggöra befintlig
musik. Han har också själv varit synnerligen aktiv i
de konstnärliga processerna och till och med beställt
åtskilliga verk med ny musik av komponister han
anser har något att säga och kunskapen att säga det.
mänskligheten ett urval och möjliggöra egna mer
medvetna val. Om ingen gör dessa inspelningar av
samtida konstmusik lär musiken inte ha någon chans,
anser Robert. Jag tror att alla musikälskare som
ägnar frågan någon uppmärksamhet instämmer.
Starka musikupplevelser
För många med mig är musikens kanske allra
viktigaste plusvärde möjligheten att förmedla så
kallade starka musikupplevelser. Med det menar jag
inte allmän uppskattning av musik eller specifik
uppskattning i stunden utan i stället en djupare och
kanske andlig upplevelse som förmår lyfta oss till
något slags svårbeskrivligt högre plan (se Alf
Gabrielssons bok ”Starka musikupplevelser – Musik
är mycket mer än bara musik”). Därför var jag
nyfiken på vad Robert hade för erfarenheter inom
området. Och dylika hade han, föga förvånande.
Ett av Roberts exempel på en stark musikupplevelse
var uruppförandet av Kalevi Ahos flöjtkonsert vilken
Aho tidigare hade erbjudit sig att skriva och Robert
omedelbart beställde. Denna musik innehåller allt av
känslor, oändlig sorg och total intensitet, anser
Robert. Det är lätt att förstå att Robert känner att
det är rätt att han är ”styvfar” till denna musik.
Haochen Zhang, vinnare av 2009 års Van Cliburntävling, lyssnar på tagningar tillsammans med
inspelningsproducent Ingo Petry från Take5 Music
Productions. Inspelningen gjordes i det legendariska
Reitstadel i Neumarkt i februari 2016 och finns nu på
skiva med katalognummer BIS-2238. Foto: Benjamin
Ealovega.
Konstmusiken har kommit att få andra och i många
avseenden svåra förutsättningar sedan slutet av
romantiken och modernismen. Vi lever i en värld
där slit och släng, lättillgänglighet och omedelbar
behovstillfredsställelse i kombination med andra sätt
att ta del av musik ger incitament för andra
skapandeprocesser och produktionsmetoder än
tidigare; särskilt inom populärmusikens alla
yttringar.
I det perspektivet anser Robert att det är hans absoluta plikt att spela in nutida konstmusik för att ge
12
En personlig reflektion i sammanhanget är att geniet
Kalevi Aho har givit mig två starka musikupplevelser. Den ena av dem har jag både skrivit om
i Musik & Ljudteknik samt tagit upp på ett
medlemsmöte om starka musikupplevelser. När jag
försöker bortse från att en av mina svagheter är
förmågan att förstå hur andra, särskilt så kallat
vanligt folk (vilka jag alltid undrat vilka de är),
uppfattar olika slags musik, är ändå min gissning att
Ahos musik kan uppfattas som något svårtillgänglig.
Att denne tonsättargigants gärning torde ha underlättats genom Robert von Bahrs produktioner och
beställningar fyller mig inte minst därför med stor
glädje och tacksamhet.
BIS syfte och mål
Roberts övergripande viktigaste syfte och mål med
BIS är att ge allmänheten prisvärda och högkvalitativa
alternativ till den ständiga strömmen av upprepningar av standardrepertoaren. En personlig reflektion i sammanhanget är att den ökande grad av
kommersialisering som hela västvärlden genomgår,
inte minst inom populärmusiken, i någon mån kan
anses omfatta även konstmusiken. Lättlyssnad
klassicism i form av omedelbart igenkännbara
stycken torde kunna fungera mer likt modern pop ur
ett marknadsperspektiv än exempelvis atonal konstmusik.
Söder om Norrtälje ligger Länna kyrka från 1300-talet.
Akustiken och atmosfären har gjort den till en älskad
inspelningsplats för musiker som Jakob Lindberg, Emma
Kirkby och Ronald Brautigam. Här är det den
amerikanska vokalensemblen New York Polyphony som
spelar in musik av William Byrd och Thomas Tallis,
utgiven på BIS-2037. Foto: Jens Braun/Take5.
Robert anser att det är viktigt att ge unga och
oprövade tonsättare och solister chansen och möjliggöra för dem att slå igenom. I sammanhanget nämner
han bland andra namn som Alfred Schnittke, tidigare
nämnde Kalevi Aho, Sebastian Fagerlund, Sally
Beamish, Sharon Bezaly, Martin Fröst, Dan Laurin,
Håkan Hardenberger, Christian och Jakob Lindberg,
Öystein Baadsvik, Vadim Gluzman, Nobuko Imai,
Frasse Helmerson och Torleif Thedéen, Yevgeny
Sudbin, Freddy Kempf, Noriko Ogawa, Ronald
Brautigam, Alexandre Kantorow, Kroumata, GSO,
Lahti SO, Osmo Vänskä, Leif Segerstam och JukkaPekka Saraste.
För Robert är det en självklarhet att allt BIS givit ut
också ska finnas omedelbart tillgängligt i fysiskt
format. BIS torde vara ett av få, om inte det enda,
klassiska skivbolag oavsett storlek som aldrig stryker
en produkt ur sin katalog. Det är lätt att förstå
Roberts stolthet över att BIS har slutfört den mest
kompletta tonsättarbiografin någonsin med Sibelius
och att alla Bachs kantater utgivits liksom i stort sett
alla Schnittkes och Ahos verk.
God musikproduktion
Robert ser ingen motsättning mellan musikaliska och
ljudtekniska kvaliteter. Tvärtom anser han att det
utöver hög teknisk ljudkvalitet också krävs lämpliga
inspelningslokaler för musiken ifråga. En annan
viktig förutsättning för högsta kvalitet är att erbjuda
artisterna den tid de behöver för att våga ta chanser
och risker för att därmed kunna nå hela vägen fram.
Här anser Robert att många påverkansfaktorer tillsammans kan ge de bästa förutsättningarna både
konstnärligt och tekniskt. Om artisterna trivs i inspelningslokalens akustik och dessutom har rimligt
med tid till sitt förfogande är det självklart bättre,
allt annat lika. Med en producent som kan identifiera
sig med både musikerna och musiken menar Robert
att sannolikheten blir den bästa tänkbara för en ur
alla aspekter lyckad musikproduktion.
Med stolthet nämner Robert Take5 Music
Productions som utgörs av fem ljudtekniker och
musikproducenter som han har handplockat från
Detmold i Tyskland. Samtliga fem har flyttat till
Sverige för att arbeta för BIS och deras mångåriga
samarbete har varit och är en viktig förutsättning för
bolagets extremt goda rykte. Det är till och med så
att flera stora artister har valt att samarbeta med BIS
på grund av Take5:s kompetens och Rob Suff, som
är A&R manager och chefsproducent, säger Robert.
Hifi-entusiasten i mig blir förstås glad och inspirerad
av att Robert framhåller vikten av naturtrogen återgivning som en grundbult för BIS. Även om denna
utmärkta inställning må vara förhållandevis lätt att
förstå rimligheten i när det gäller akustisk konstmusik skulle alla genrer enligt mig ha mycket att
vinna på ett synsätt som närmar sig detta. Hörbart
förvrängande mixerbord eller felkopplade studior
med en mångfald oxiderade kontaktövergångar och
högkapacitiva multikablar förvränger syntmusik lika
mycket som kammarmusik.
Avslutningsvis
Robert har nu gått ned till 80-timmarsveckor vilket
säger något om hans energi. Vad gäller framtiden
kommer både han och BIS att fortsätta med samma
mål och skyhöga ambitionsnivå som tidigare. Det
faktum att allt fler kvalitetstörstande artister
kommer till BIS, exempelvis Vladimir Ashkenazy,
ger inga skäl att sänka kraven – snarare tvärtom om
möjligt.
13
Jag hoppas det framgår tydligt hur mycket jag
uppskattar BIS och hur tacksam jag är gentemot
Robert von Bahr för hans fantastiska insats för
musiken som konstart. Inte sällan uppfattas jag som
mycket krävande och kritisk när det gäller såväl
musik som ljudteknik och musikproduktion. Därför
är det desto roligare att få skriva om något så värt
uppskattning och hyllning som BIS och Robert von
Bahr.
Avslutningsvis rekommenderar jag faktarutan nedan
om Robert som ger en fördjupad förståelse för vem
han är. Från djupet av mitt hjärta tackar jag dig för
din unika insats för musiken som konstart, Robert.
Jag ser fram emot den spännande fortsättningen!
Medlemserbjudande: BIS-skivor
Medlemmar i Ljudtekniska Sällskapet har till och
med den 31 januari 2017 möjlighet att köpa skivor
ur BIS sortiment för 90 kronor per styck inklusive
moms, porto och förpackning. Dubbel- och trippelcd räknas som två respektive tre skivor. För
multiboxar är det enklast att dela euro-priset på
hemsidan med 15 och multiplicera med 90 för att få
specialpriset i kronor. Boxen med Bach-kantater
(BIS 9055 SACD) erbjuds till särskilt förmånligt pris,
1 200 kr plus porto.
Medlemserbjudandet gäller skivor ur hela BIS
katalog som finns på www.bis.se. Där kan man söka
på kompositör/artist, katalognummer och albumtitel. Sidan innehåller också index för artister,
kompositörer, SACD, en serie över Alfred Schnittke
samt en Sibelius-serie som består av tretton utgåvor.
Att bläddra bland musikrecensioner i Musik &
Ljudteknik kan ge värdefull hjälp.
Sista beställningsdag är den 31 januari 2017. Medlemmar som så önskar kan hämta sin beställning på
årsmötet som hålls den 4 mars 2017.
Gör så här:
Fakta: Robert von Bahr
Född 27/8 1943. Student 1962, icke fullbordade
studier i juridik, ekonomi, finska, ryska, musikvetenskap, statistik, psykologi på Sth Universitet
1962-1969. Icke fullbordade studier i musikläraroch sångpedagogklassen på Musikhögskolan 19691973. Sedan BIS. Grundare av Finska Mensa 1966.
Kungens medalj av 8 storleken 1994, Riddare av
Finlands Lejons Orden 1994, Riddare av Íslands
Falkorden 1996, Riddare av Estlands Maarjanmaaorden 1998, Kungl. Musikaliska Akademiens
Medalj För Tonkonstens Främjande 1998, Medlem
av KMA 2000, Kommendör av Kgl Norska
Fortjenesteorden 2004, UD:s Lifetime Achievement Award, likaså Japanska UD, likaså ett antal
fler, som Nordisk Komponistförening, ICMA,
CCA. Sju barn med tre fruar. Synnerligen aktiv i
miljöfrågor, har byggt ett plushus med konsertsal,
kör enbart Tesla. Har gått ned till cirka 80
tim/vecka, men är fortfarande synnerligen aktiv i
BIS och dess skötsel.
14
1. Titta på www.bis.se och ange titel, katalognummer och antal skivor för varje titel som önskas.
Mejla beställningen samt namn, adress och
medlemsnummer till [email protected] Om du
vill hämta skivorna vid LTS årsmöte anger du också
”Hämtar vid årsmötet”. Samma pris, 90 kronor per
skiva, gäller vid hämtning.
2. Beräkna totalsumman enligt anvisning ovan.
3. Betala totalsumman till LTS plusgiro 13 18 00-5.
Ange LTS som betalningsmottagare.
När föreningen har fått alla beställningar gör vi en
gemensam beställning hos BIS. Vi hämtar en gång
och betalar en gång. Denna rationella hantering är en
förutsättning för det förmånliga priset. Av detta skäl
kan vi inte ta hänsyn till beställningar som inkommer
efter den 31 januari.
Musik & Ljudteknik och BIS hälsar alla LTS-medlemmar välkomna med sin beställning.
Download