www.designforlivet.se
Gud i Gamla testamentet
Theofils längtan
En förnyad kristenhet!
Vi drömmer om en förnyad kristenhet. Vi längtar efter en väckelse där
kristna återfår frimodigheten och glädjen över Kristus – och där nya
männi­skor böjer knä i tillbedjan och lovsång inför den levande Guden.
Därför har vi valt att främst rikta oss till dem som läser teologi. Vår
bön är att deras stolthet över, kärlek till och förtroendet för Gud och
Hans ord ska växa sig starkt under studietiden. Återerövras glädjen över
Kristus och Skriften bland dem når vi kyrkans framtida ledare, männi­
skor som kommer att vägleda och undervisa församlingar i över 40 år!
Potentialen är enorm.
Föreningen Theofil är en teologisk studentförening ansluten till
Credo - Sveriges Evangeliska Student- och Gymnasiströrelse.
Theofil vill förena akademiska studier och biblisk tro till fördjupning
av teologin, förnyelse av den personliga vandringen med Herren och till
utrustning för tjänst i Guds rike. Föreningen arbetar utifrån övertygelsen
att Bibeln är ett auktoritativt vittnesbörd om, och själv sann och tillförlit­
lig del av, Guds självuppenbarelse i historien och i Jesus Kristus.
14–15 oktober 2010
Föreningen Theofil har varit verksam i Lund sedan hösten 1987.
Vi tror att Bibeln är sann – därför vill vi uppmuntra till seriös forskning,
rusta teologer för framtida tjänst i Guds rike och hjälpa dem att bearbeta
teologiska frågor på en akademisk nivå.
Så här kommer du i kontakt med Föreningen Theofil Sandgatan 14b, 223 50 Lund, [email protected]
Studentpräst Karl-Henrik Wallerstein
0706-20 88 47, [email protected]
Ordförande Johan Danz
0738-08 34 06, [email protected]
www.theofil.nu
Teologikonferens i Lund
professor tremper longman på sverigebesök
Teologikonferens i Lund
14–15 oktober Kristna föreningen Filippi, Lund
Torsdag 14 oktober
Gud i Gamla testamentet
I dag är mycket i Gamla testamentet ifrågasatt. Det gäller bland annat
trovärdigheten i de historiska skildringarna – och, inte minst, Gamla testa­
mentets beskrivning av Gud. Gudsbilden framställs ofta i negativa termer
och ställs i stark kontrast till Nya testamentets Gud. Det är en utmaning
mot traditionell klassisk kristen tro, där man alltid bekänt att det är samma
Gud som framträder i båda testamentena. Frågan blir: Stämmer det? Hur
ska vi se på Gud i Gamla testamentet?
Theofil har inbjudit en av världens främsta gammaltestamentliga teologer,
professor tremper longman, till Sverige hösten 2010. Under en vecka
i oktober kommer han att besöka lärosäten i Sverige för föreläsningar. Be­
söket avslutas i Lund den 14-15/10 med teologikonferensen ”Gud i Gamla
testamentet”. Under konferensen får du möjlighet att lyssna till professor
Tremper Longman, ställa dina frågor – och låta dig inspireras och fördjupas
i Gamla testamentet!
Varmt välkommen!
13.15
Välkommen! Intervju med Prof. Tremper Longman
Theme I: Old Testament survey
13.30–14.30 Introduction to the Old Testament: History
14.45–15.45 Introduction to the Old Testament: Literature
16.15–17.15 Introduction to the Old Testament:Theology
Theofil bjuder på soppa
Theme II: Old Testament Wisdom literature
18.30–20.00 Becoming Disciples of Woman Wisdom:
The Theology of the Book of Proverbs
Fredag 15 oktober
09.00–10.30 Challenging the Idols: The Message of the Book of Ecclesiastes
11.00–12.30 Reading the Song of Songs as Ancient Love Lyrics and as Word of God
Theme III: Old Testament and history
14.00–15.45 ”Show them No Mercy” (Deut. 7:16)
– A New Testament Perspective on Old Testament Holy War
16.15–18.00 The theology and History of the Exodus. The state of the Question
Theofil bjuder på soppa
19.30–20.30 Rekindle your passion for God’s word
Anmälan och information
Studenter: 150 kr (t.o.m. 1/8), 200 kr (t.o.m. 1/9), 250 kr (t.o.m. 1/10)
Pastorer och lekmän: 300 kr (t.o.m. 1/8), 400 kr (t.o.m. 1/9), 500 kr (t.o.m. 1/10)
Präster: 400 kr (t.o.m. 1/8), 500 kr (t.o.m. 1/9), 600 kr (t.o.m. 1/10)
Anmälan sker till [email protected]
Logi ordnas främst på egen hand. Kontakta gärna turistbyrån i Lund, tel 046-35 50 40.
Ett begränsat antal golvplatser kan erbjudas till studenterna.
Vid problem, ring Karl-Henrik Wallerstein, tel: 0706-20 88 47.
Theofil bjuder på visst näringsintag.
Övrig mat ordnas på egen hand! Vi föreslår ”Greken” som ligger 50 m från Theofil.
Trempers övriga föreläsningar i Sverige
11 oktober Johannelunds teologiska högskola kl 13.00–15.00
Reading the Song of Songs as Ancient Love Lyrics and as Word of God
11 oktober Johannelunds teologiska högskola 15.00–17.00
Writing commentaries
12 oktober Uppsala universitet 15.00–17.00
Challenging the Idols: The Message of the Book of Ecclesiastes
13 oktober Örebro missionsskola 10.15–12.00
”Show them No Mercy” (Deut. 7:16)
– A New Testament Perspective on Old Testament Holy War
13 oktober Församlingsfakulteten Göteborg 18.15–20.00
Reading the Song of Songs as Ancient Love Lyrics and as Word of God
Tremper Longman is the Robert H. Gundry Professor
of Biblical Studies. Dr. Longman has degrees from Ohio Wesleyan University (B.A.), Westminster Theological Seminary
(M.Div.), and Yale University (M.Phil.; Ph.D.). He has written
a number of articles and books including Fictional Akkadian
Autobiography, Introduction to the Old Testament, How to Read
the Psalms, Reading the Bible with Heart and Mind, Old Testament Commentary
Survey, Literary Approaches to Biblical Interpretation, and God is a Warrior. He has
written a short commentary on the minor prophet Micah, as well as major
commentaries on Ecclesiastes, Song of Songs, Daniel, and Nahum. At present,
he is engaged in research on the history of Israel, the biblical genres in the
light of ancient Near Eastern literature, as well as commentaries on Proverbs
and Jeremiah. He has also been active in the area of Bible translation.