Samhällsorientering SO

advertisement
Samhällsorientering SO
Innehåll
Samhällskunskap
och samlevnad
År 1
Jag och min familj
Olika familjer
Olika yrken
Vem är jag?
År 2
Jag och andra
Kommunikation –
buss, tåg, flyg,
telefon, TV, post, IT
Jag och andra
Geografi
Var jag bor
Historia
Veckans dagar
Religion
Högtider och
traditioner
Etik
Väder och årstider
Hur lever andra?
Olika kulturer på
jorden
Universum
Årstider, månader,
år
Min egen historia
Släktträd
Kristendomen
Berätta om Josef
och Maria
Etik
År 5
Media – tidningar, 8
sidor, radio, TVnyheter, IT
Kamratrelationer
Mobbning
Samhällskunskap
och samlevnad
Geografi
Historia
Religion
År 4
Samhällsservice –
bank, apotek,
bibliotek, nyheter,
IT, telefonkatalogen
Kamratrelationer –
jag tycker, du
tycker
Lögn - sanning
Sverige
Västmanland
Kartor
Valda delar av den
svenska historien
Gamla testamentet
Etik
Värdegrund
År 3
Trafik – cykel
Samhälllsservice –
brandkår, polis,
sjukhus, skolor,
barnomsorg
Jag och klassen
Västerås –
Västmanland
Västerås historia
Almanackan
Västerås slott
Nya testamentet
Kristendomen
Etik
År 6
Statskunskap –
demokrati,
möteskunskap,
kommun, stat, olika
partier
Snatteri
Sverige – Svealand
Sverige – Norrland Götaland
Sten- brons- järn åldern
Olika religioner och
dess ”kyrkor”
Värdegrund
Vikingatiden
Olika religioner idag
Etik
Värdegrund
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards