THEOFIL

advertisement
THEOFIL
teologi och tro på biblisk grund
Är
En teologisk studentförening ansluten till CREDO, Sveriges
evangeliska student och gymnasiströrelse.
Vill
Program hösten 2012
Förena akademiska studier och biblisk tro till fördjupning av
teologin, förnyelse av den personliga vandringen med Herren och
till utrustning för tjänst i Guds rike.
Arbetar
Utifrån övertygelsen att Bibeln är ett auktoritativt vittnesbörd
om, och själv sann och tillförlitlig del av, Guds självuppenbarelse i
historien och i Jesus Kristus.
Detta erbjuder Theofil
Läsplatser: På Theofil kan du sitta och läsa i en lugn miljö med god
belysning. Våra lokaler är strategiskt belägna, centralt, och nära till både
CTR och universitetsbiblioteket.
Bibliotek: Medlemmar har tillgång till vårt bibliotek. Här finns mycket bra
litteratur för uppsatser, läskurser, fördjupade studier och för eget nöje.
Så här kommer du i kontakt med Theofil
Föreningen Theofil
Sandgatan 14b, 223 50 Lund
[email protected]
Hemsida: www.theofil.nu
Teologisek. Karl-Henrik Wallerstein
0706-20 88 47
[email protected]
ordförande Markus Nyblom
0707-13 19 10
[email protected]
Kaplan Birger Grunditz
Kök: Medlemmar i Theofil har tillgång till kök samt egen hylla i skafferi
och kylskåp. Här kan du både förvara och laga din egen mat.
Daglig bön: Kl 12.15 enligt tidegärden / helt eller delvis.
Medlemsavgift:
100 kr/ kalenderår
Pg: 38 26 05 - 4
Bli medlem och du får möjlighet att ta del av Theofils läsplatser, billigare
konferenser, m.m. Medlemskap i Theofil är ett måste för varje teolog!
Program för Theofil hösten 2012
Föredrag
EREVNA
Onsdag 5/12 kl 19.00
– Samling för nytestamentliga studier.
Lördagar kl 10 i Theofils lokal i Lund.
Roy Wiklander, universitetsadjunkt
religionsvetenskap vid Kristianstad
Högskola. ”Sören Kierkegaards liv och
gärning”– föreläsning med anledning av
200-årsjubiléet 2013.
Kontaktperson: Birger Grunditz,
046-30 51 77.
Predikokonferens
14–15 februari 2013, Theofil, Lund, Anmäl dig på www.theofil.nu
Dr. Chris Wright, internationell direktor för Langham Partnership International
Our vision is to see Majority World churches being equipped for mission and growing
to maturity through the ministry of Christian leaders and pastors who sincerely believe,
diligently study, faithfully expound and relevantly apply the Word of God. Our conviction
is that the Word of God comes to people mainly through biblical preaching, and our
programs are motivated by the challenge to raise the standards of biblical preaching.
Theofils teologiska seminarium
Vid tre tillfällen under hösten finns möjlighet att i seminarieform diskutera uppsatser och
teologiska ämnen.
Kontaktperson: Karl-Henrik Wallerstein, 070-620 88 47.
Datum för träffarna: 17/9, 12/11 och 10/12.
Vi läser Bibelns grundspråk – på Hebreiska & Grekiska
Studiecirkel kring valda delar av Domarboken & Filipperbrevet
Ingen föranmälan. Du kan få information om aktuell text genom att sms:a
Karl-Henrik Wallerstein 0706-20 88 47.
mån 10 september 11.15–12.00 Grekiska, Filipperbrevet
mån 17 september 11.15–12.00 Hebreiska, Domarboken
mån 1 oktober 11.15–12.00 Grekiska, Filipperbrevet
mån 8 oktober 11.15–12.00 Hebreiska, Domarboken
mån 29 oktober 11.15–12.00 Grekiska, Filipperbrevet
mån 12 november 11.15–12.00 Hebreiska, Domarboken
mån 26 november 11.15–12.00 Grekiska, Filipperbrevet
mån 10 december 10:15–12.00 Grekiska och Hebreiska, Filipperbrevet och Domarboken
Theofils grundseminarier
– tio tillfällen till fördjupning för dig som läser teologi på grundnivå
Kursbeskrivning:
Vill du samtala kring de stora och viktiga frågorna som har med teologi, vetenskap och tro
att göra? Funderar du över syftet med dina teologistudier? Theofils grundseminarier är ett
ypperligt tillfälle till fördjupning av dina studier. Vi lyssnar till ett anförande, funderar över
det tillsammans och fördjupar oss i våra studier på kuppen. Välkommen med!
När:
start tors 13/9. Därefter nio torsdagar under hösten
(27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 22/11, 29/11, 6/12).
Tid:
Kl 14–15.
Fika? Ja, Theofil bjuder!
Ledare: Anders Lundberg, TK, TMag (Lunds universitet).
Innehåll:
13/9
Varför studera teologi? Vid universitetens begynnelse menade man att teologi
var den ädlaste vetenskapen. I dagens samhälle har teologin en betydligt lägre
plats. Har teologin ändå något syfte?
27/9
Världsreligionerna – olika vägar till samma Gud? Religionens värld är en flora av
gudsförväntningar och världsbilder. Har alla samma mål?
4/10
Världsreligionerna och kristen tro. Kristendomens historiskt exklusiva anspråk
utmanas i ett pluralistiskt samhälle. Vilken plats har kristendomen i en värld fylld
av religiösa motsättningar?
11/10 Vad är sanning? Kristen tro handlar ytterst sett om hela vår verklighet –
vetenskap, tro och kultur. Den handlar om vad som är sant. Men går det att
finna sanningen, ska vi egentligen bry oss?
18/10 Bibeln 1: Att studera Bibeln – problem, möjligheter och begränsningar. Första
delen av tre om en teologs inställning och beroende av Bibeln.
25/10 Bibeln 2: Bibelsyn och Bibelns syn.
1/11Bibeln 3: Kan Bibeln tolkas hur som helst?
22/11 Teologens tvivel. Teologer läser så mycket om tro att de lär sig tvivla på det
mesta. Varför är det så och går det göra nåt av det? Är tvivel ett problem?
29/11 Kristendomen och historien. Den kristna kyrkans historia har gått igenom
perioder som den både är stolt och skäms över. Hur ska vi förhålla oss till
historien?
6/12
Att älska Gud med sitt förstånd. Förståndet tillhör människans förutsättningar
och Jesus hävdar att vi ska använda hela detta för att älska Gud. Vad innebär
det? Hur kan det gå till?
Download