Dimitrije/Natascha Miroslavovic
•
•
•
•
•
•
Kön: Man/Transsexuell
Ålder: 35 år
Etnicitet: Ryss
Sexuell läggning: Homosexuell
Jobb: Prostitution
Religion: Kristen (ortodox)
Hur ser Bibeln på hans läggning?
• Bibeln säger konstant att leva ut sin homosexualitet är en
synd (1 Moseboken 19:1-13; 3 Moseboken 18:22;
Romarbrevet 1:26-27; 1 Korintierbrevet 6:9)
• 1 Kor 6:9
”Har
ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds
rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller
avguderi eller hor eller homosexualitet” (Bibel 1982)
Vad säger Bibeln om transsexualitet?
• 5 Mosebok 22:5 ” En kvinna får inte bära
mansdräkt, och en man får inte ta på sig
kvinnokläder, ty Herren, din Gud, avskyr alla
som gör sådant.”
Vad anser Bibeln om prostitution?
• ” Sex mellan en man och hans fru är den enda
formen av sexuell relation Gud tillåter.”
(Hebreerbrevet 13:4)
Hur förhåller sig Dimitrije till sin
livsåskådning?
•
•
•
•
•
gått ur samfundet
sjukdom
brutit all kontakt
homosexualitet går och bota
leva i ensamhet och celibat.
Dessa var våra frågor…
…och detta fick vi som svar: