Bibeln – Gamla och Nya Testamentet Bibeln kallas ibland för

Bibeln – Gamla och Nya Testamentet
Bibeln kallas ibland för Böckernas bok och är en helig bok för både kristna och judar.
Även inom islam betraktar man många av Bibelns gestalter som viktiga.
Bibeln är inte EN bok, utan en samling böcker, mer exakt 66 böcker. Ordet bibel kommer
från grekiskan och betyder böcker.
Bibeln består enligt kristendomen av två delar:
1. Gamla testamentet
2. Nya testamentet
Testamente betyder förbund, ett förbund är en överenskommelse mellan två parter. I GT
skildras det judiska folkets historia och dess förbund med Gud: att vara Guds tjänare på
jorden. I NT beskrivs en ny överenskommelse: Att de som tror på Jesus, som Guds son,
är Guds folk.
Nya testamentet är kristendomens högsta skriftliga auktoritet.
Gamla testamentet
39 böcker
Skrevs mellan 900-160 f.Kr.
Hebreiska
Lagsamlingar, legender, poesi,
Psalmer
Nya testamentet
27 böcker
Skrevs mellan 50-100 e.Kr.
Grekiska
Jesus (evangelier), kristendomens uppkomst,
brev
Bibelsyn
Detta är den allmänna syn man har på Bibeln, hur den ska tolkas och läsas.
Tre sätt att se på Bibeln:
1. Bibeln är Guds ord: Bibeln är bokstav för bokstavskriven av Gud, människan höll
i pennan men Gud har styrt den. Dessa kan kallas för fundamentalister, de hävdar
att vetenskapen är opålitlig och att vetenskapsmän ska komma fram till att
Bibelns skapelseberättelse är sann. Den katolska kyrkan ser Bibeln som Guds ord
men praktiserar inte den fundamentalistiska bibelsynen. De menar att även om
den är skriven av Gud så hindrar det inte tolkningar.
2. Bibeln handlar om Gud: Bibeln är en bok som innehåller beskrivningar om Gud.
Den genomgående tanken är att Gud finns och att han har skapat världen och
människan. Det är det centrala budskapet. Texten behöver inte stämma helt och
hållet, det är budskapet som är det viktiga. I berättelsen om Abraham som skulle
offra sin son till Gud är budskapet att man alltid ska lita på Gud. Om det verkligen
har hänt är en annan fråga, enligt denna bibelsyn.
3. Bibeln är en vanlig bok: Bibeln är en bok som alla andra. Man försöker förstå
Bibeln utifrån ett historiskt perspektiv. Det religiösa budskapet och dess
betydelse för människor tar man inte ställning till. Berättelsen om Abraham blir
här istället en beskrivning av hur folk levde på den tiden. Var det vanligt att man
offrade? Gjorde alla så?