Varför finns jag till?

advertisement
Varför finns jag till?
18/1 -15, Smyrna 19 i Göteborg
Det berättas om några fångar som jobbade på en fabrik i ett av nazitysklands koncentrationsläger. En
dag så sprängdes fabriken men fångarna behövdes fortfarande ha en sysselsättning. Så de fick ta alla
tegelstenar från fabriken och flytta dem till ett närliggande fält. När de var klara med detta ganska
fysiskt krävande arbete så fick de börja om igen. Bära tillbaka alla stenar. Och så där höll de på. De
skulle ”förintas genom arbete” och det funkade. En del av fångar blev tokiga och kastade sig framför
vakternas k-pister för att befrias från den totala meningslösheten.
Människan kan uthärda mycket, men när hoppet, meningen inte finns där hänger livet på en skör
tråd. Den tanken håller på att knäcka Kristina från Duvemåla i den berömda sången från musikalen,
hon har förlorat barn, håller på att förlora närheten med sin man och känner sig som en främling i
det nya land de har utvandrat till. I allt detta skakas hela grunden för hennes tillvaro. Tänk om Gud
inte finns?
Vi tror att livet är meningsfullt, vi tror, utifrån det som står i Bibeln, att ditt liv är meningsfullt, att det
finns en tanke med dig! Det kommer vi tala om.
Kan man verkligen få tag på meningen med livet? Är inte det lite väl pretentiöst? Det har ju skrivits
ett antal böcker på detta tema. Antagligen för att det är en fråga som hör oss människor till. Alla
människor funderar på detta åtminstone någon gång under sitt liv. För vi behöver en mening, vi
behöver innehåll i vårt liv.
Livets mening är:
 Att föröka sig (säger en darwinist)
 Att nå allt högre standard (säger en materialist)
 Att överleva (säger en survivalist)
 Att det inte finns någon mening (säger en nihilist)
 Att utveckla sig till sin fulla potential (säger de grekiska filosoferna)
 Att få ett bättre nästa liv (säger en hindu)
 Att bli känd (säger en egoist)
 Att njuta (säger en hedonist)
 Att nå upplysning (säger en buddist)
Bertrand Russell, brittisk filosof, matematiker och historiker som också var ateist sa ”Utan
förutsättningen att det finns en Gud är frågan om livets mening meningslös”
Det finns ett svar på frågan om livets mening men den handlar inte om dig. Vi kan inte söka det
svarat inom oss själva, vi måste gå utanför oss själva. Vi behöver inse att det finns större saker än oss,
att vi är en del av något större.
Bild på cockpit
Ser ni hur många knappar och spakar det finns! Var skulle du börja om du skulle hamna där och var
tvungen att försöka få planet att lyfta? Det är ju nästintill omöjligt. Och tänk om du inte ens visste att
det var ett flygplan du satt i? Att du inte ens visste vad som var syftet med alla knappar och spakar!
Livet är också fullt av val och möjligheter, därför kommer det också med en instruktionsbok. En bok
som hjälper oss att förstå.
Jeremia 17:7–8
7
Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren. 8Han blir som ett träd
planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan, bladen
är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år, upphör inte att bära frukt.
Vi kan göra många val själva, vilken karriär vi ska ha, livspartner, hobby, bostadsort men vi kan inte
välja syftet med våra liv. För att få reda på syftet måste vi fråga tillverkaren. Flygplanet kan inte bli en
helikopter för att jag vill det, det är ingen cykel, det skulle kunna funka som en dålig bil men det
skulle bli sjukt omständigt för man kan inte backa med ett flygplan. Syftet, meningen har tillverkaren
bestämt. Därför kan vi inte söka det inom oss själva.
Jesaja 44:2
2
Så säger Herren, din skapare, han som formade dig i moderlivet, han som hjälper dig: Var inte rädd,
min tjänare Jakob, Jeshurun, som jag har utvalt.
Kolosserbrevet 1:16
16
ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden,
härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom.
Bibeln säger att du har skapats av Gud och åt Gud – och livet blir inte begripligt förrän du insett
detta. Du upptäcker livets mening och ditt syfte genom en relation med Jesus.
Ditt liv har ett syfte, du är ingen slump. Det är alldeles för många människor som går runt och tror
det idag. Tror att de bara råkat hamna här.
Och det är klart att de påverkar en sådan människa. Det där blir ju något som omedvetet driver dem.
Vad har du för bild om ditt liv?
Bibeln använder tre liknelser för att beskriva vårt liv. Det är ett test, det handlar om att ta ansvar och
det är ett tillfälligt uppdrag.
Att livet är ett test återkommer gång på gång i de bibliska berättelserna. Gud prövar människors
lojalitet, karaktär, tro, lydnad och kärlek. Vi kan läsa om hur Josef prövas och består och hur Gud då
ger honom mer ansvar.
Vår karaktär både utvecklas och avslöjas genom dessa prov, hur hanterar jag problem, hur bemöter
jag människor, hur hanterar jag framgång?
Varför prövar Gud oss? Gud vill ge oss mer ansvar, både här på jorden men också ge oss det eviga
livets segerkrans står det i Jakobsbrevet.
Ska man gå runt att någon slags ständig tentaångest eller provångest? Det är inte det som är
poängen men vad vi gör spelar roll. Gud vill hjälpa oss att växa för att vi ska kunna få mer ansvar. Det
står dessutom så här:
1 Korinthierbrevet 10:13
13
Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över
förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.
Men om man misslyckas då? De berättelserna finns också i Bibeln, människor som inte klarade
proven, som gjorde fel val. Viktigt att komma ihåg att ett misslyckande inte är samma sak som att
Gud skulle ta avstånd från dig. Guds kärlek är konstant.
Prövningarna finns där för att du ska kunna växa, när du misslyckas får du ta nya tag!
Vårt liv handlar också om att ta ansvar för det som Gud har skapat. Det är den andra bilden Bibeln
använder. Detta var det första uppdraget som Gud gav till människan.
1 Moseboken 1:28
28
Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den
under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”
Det är ett uppdrag som vi fortfarande har. Att förvalta det som Gud har skapat. För det är inte våra
grejer, vi är förvaltare.
Ibland är vi väldigt noga med vad vi äger, vad som är vårt och så där. Men tar vi in detta perspektiv så
äger vi egentligen ingenting. Det där kan ju bli lite problematiskt för hur har vi en tendens att hantera
t.ex. hyrskidor. ”Äh, det är inte mina, jag kan köra offpist med dem fastän det sticker upp lite stenar”
Men som kristen har du en annan måttstock, allting är Guds och då gäller det för dig att förvalta det
så bra du kan!
Lukasevangeliet 16:11
11
Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har
verkligt värde?
Sköter du dina pengar på ett sådant sätt att Gud kan ge dig ansvar för det som verkligen spelar roll?
Bibeln uppmanar oss att ta ansvar för det som vi har fått, gör vi det, kan vi bli anförtrodda mer.
Den tredje bilden Bibeln använder är att vårt liv här på jorden är ett tillfälligt uppdrag.
Jakobsbrevet 4:14
14
ni vet inte hur ert liv blir i morgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner.
Psaltaren 119:19 (SFB)
19
Jag är en främling på jorden, dölj inte dina bud för mig.
Det här blir ju något av en krock med vår tids leva i nuet-tänk. Faktum är att Bibeln återkommande
lyfter fram detta för att hjälpa oss att få prioriteringarna rätt.
2 Korinthierbrevet 4:17–18
17
Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder
åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. 18Det synliga är förgängligt, men
det osynliga är evigt.
Vad spelar roll i ett evighetsperspektiv? Den tröjan eller den tröjan? PC eller Mac? Lägg då lagom
mycket tid på de frågorna. Vi behöver ha vissa saker för att livet här på jorden ska fungera men vi
behöver också påminna oss om vad som har evighetsvärde.
Bibeln är tydlig med att detta livet inte är allt. Och jag tycker det är skönt, för detta liv är fyllt av
orättvisor, tragedier, sjukdom. Sånt som Gud i evighetsperspektivet kommer göra upp med, han
kommer en dag sätta stopp för ondskan!
Jordlivets slut är inte slut. Det finns något mycket mer, hur vi lever här avgör hur vi lever i evigheten.
Vi kommer ställas inför två frågor inför Gud en dag:
Vad har du gjort med min son Jesus?
Vad har du gjort med det som jag gett dig?
Vi vill hjälpa dig att svara på de frågorna utifrån den här handboken (Bibeln), instruktionsboken till
oss människor. Vi tror att det går att leva ett meningsfullt liv, vi tror att du är skapad för att glädja
Gud, skapad för Guds familj, skapad för att bli lik Jesus, skapad för att tjäna Gud, skapad för ett
uppdrag!
Det går inte att svara på frågan om livets mening utan Gud. Du kan nå ekonomiska framgångar på
egen hand, du kan skapa en god hälsa, du kan uppfinna ett eget tillfälligt syfte men utan Gud så
missar du det som du var tänkt för.
Det finns en mening med ditt liv och den börjar med Gud. Gud som vill oss gott, så här står det i
Bibeln i Jeremia:
Jeremia 29:11
11
Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid
och ett hopp.
Du finns till för att Gud vill det och han vill att du ska leva tillsammans med honom!
Download