Hur kan man läsa och förstå Bibeln?

advertisement
Hur kan man läsa och förstå Bibeln?
Med sitt ord skapade Gud himmel och jord. Bibeln berättar om det som var för länge sedan,
men i Guds ord finns också ett skapande "idag".
I bästa mening är Bibeln "En bok för alla", men: "Förstår du vad du läser"? Den frågan fick en
andlig sökare av en av Jesu lärjungar under den första kristna tiden. Det är livsviktigt att
förstå och det kan vara mödan värt att gå en grundkurs i kristen tro som innehåller både
undervisning och samtal, en alphakurs. En god idé kan det vara att läsa en del litteratur om
Bibeln och då kan man få god hjälp av Svenska Bibelsällskapets hemsida. Viktigast för
förståelsen är kanske den personliga inställningen. Jesus har lovat: "Den som söker skall
finna." Motivet bakom läsningen är inte oviktigt. Vill jag lära känna mig själv genom Bibeln?
Vill jag lära känna Gud? Vill jag se nya världar öppnas och vill jag förändras?
Hur mycket text jag läser i Bibeln är inte det avgörande, men att jag läser lyssnande. Att läsa,
meditera och be är för många en framkomlig väg. När jag läser talar Gud till mig, när jag ber
talar jag till Gud. Så kan min läsning bli till ett samtal med mitt eget inre, med Gud och i
förlängningen med andra människor som söker svar för sitt liv. En viktig del av mitt umgänge
med Bibeln kan vara att jag skriver ner känslor och tankar som kommer till mig under
läsningen. Det kan hjälpa mig att förstå min egen livsväg bakåt och framåt och kan vara stoff
till samtal med någon god vägledare.
Tillsammans kan Bibeln och Bönen bli en livsviktig GPS på livsvägen, eller snarare, en
kompass. Nålen är finkänslig. Det är "Heligt och allmänneligt". Djupt personligt.
Liselotte J Andersson
Download