Se start-upp presentation från UHV2020 19

advertisement
Universal Heart Vision 2020 Sweden
Biodynamisk/Osteopati/Kraniosakralterapi team
Pilot-studie erbjudande till UH:are
 Varför pilot-studie med erbjudande ?
 Osteopati, liksom dess utvecklade gren Kraniosakral terapi har
ursprungligen en djupgående koppling mellan medvetenhet och
kropp, liv och natur, vilket är exakt vad Universal Heart Vision
2020 förmedlar.
 Biodynamisk inriktning inom både Osteopatin,
Kraniosakralterapin och andra behandlingsformer, har tydligare
länkar mellan moderna vetenskaper, spirituella och andliga
dimensioner.
 Dessa terapier är fantastiska metoder för att hjälpa och stärka
kroppens fysiska, emotionella och mentala självläkning. Och de
hjälper processer man går igenom vid personlig utveckling.
Universal Heart Vision 2020 Sweden
Biodynamisk/Osteopati/Kraniosakralterapi team
Pilot-studie erbjudande till UH:are
 Mer vetenskapligt sammanställda data som styrker effektiviteten i
utvecklings-/terapimetoderna behövs för att sprida alternativa och
komplementära kunskaper för bättre hälsa och personlig utveckling.
 Vi vill gärna samla data om dessa metoder parallellt med
undersökningsgrupperna i UH och därför erbjuds dessa paketrabatter
med 20 resp. 25 % på 3 resp. 5 behandlingsserier.
 För optimala effekter från behandlingsserie rekommenderas 3
behandlingar inom 3 veckor, och 5 behandlingar inom 6 veckor.
 Deltagande terapeuter med kontaktuppgifter listas på:
www.universalheart.se och www.spangafriskvard.se/studier.html
 Studieanalys och resultat presenteras först på sista UHV2020
utbildningstillfällena fre-lör 25-26 november Göteborg och 2-3
december 2016 i Stockholm, samt på ovan nämnda hemsidor.
Universal Heart Vision 2020 Sweden
Biodynamisk/Osteopati/Kraniosakralterapi team
Pilot-studie erbjudande till UH:are
UHV-presentation av samtliga team som deltar i pilot-studie
 27-28 maj och 8 juli 2016 i Stockholm
 Pilot-studie ansvariga: Ming Niku, Monica Wickbom, Michael Persson,
Tom Taylor
Kontakt info till teamledare (sök namn på Facebook):
•
•
•
•
Lars Åström, Östersund
Michael Persson, Södermalm/Stockholm
Ming Niku, Spånga/Stockholm
Monica Wickbom, Nacka/Stockholm
Pilot-studie erbjudande och en lista av deltagande terapeuter/osteopater finns
på http://spangafriskvard.se/studier.html och på www.universalheart.se.
Universal Heart Vision 2020 Sweden
Biodynamisk/Osteopati/Kraniosakralterapi team
Pilot-studie utförande – För klienter
 Kontakta den terapeuten du väljer ut från listan av deltagande
terapeuter
 Tillsammans bestämmer ni 3- eller 5-behandlingsserie, även
tider. Terapeuten behöver ditt namn och din e-postadress för
att boka dessa tider.
 Vid första bokade tiden kommer du genast att få en enkät via epost för dig att fylla i innan den första behandlingen. Enkäten
kan fyllas i även med hjälp av terapeuten.
 Direkt efter sista inbokade behandlingen behöver du att fylla i
en uppföljningsenkät, via en länk från e-post.
 Tre månader efter sista behandlingen behöver du att fylla i
ytliggare en sista uppföljningsenkät via en länk från e-post.
Universal Heart Vision 2020 Sweden
Biodynamisk/Osteopati/Kraniosakralterapi team
Pilot-studie utförande – För terapeuter
 Första kallelsen 19-20 februari 2016 i Södertälje, Stockholm
 Online meeting sön 21/2 kl 19-20, en genomgång av
dokumentation, enkäter, behandlingsrekommendationer osv.
 Du (respektive terapeut) är ansvarig att samla in data och
rapportera dem online till projektledningen i Spånga Friskvård
Hälsocenter.
 Tre insamlings tidspunkter – före terapin, direkt efter
genomförd terapi och tre månader efter terapin.
Universal Heart Vision 2020 Sweden
Biodynamisk/Osteopati/Kraniosakralterapi team
Pilot-studie – Kontakt personer
Frågor om behandlare, deltagande patienter och utförande av pilot-studien
Monica Wickbom, Nacka/Stockholm
Michael Persson, Södermalm/Stockholm
Frågor om enkät, analys och rapport av resultat
Ming Niku, Spånga/Stockholm
Tom Taylor, Stockholm
Övriga frågor om pilot-studien
Ming Niku, Spånga/Stockholm
Universal Heart Vision 2020 Sweden
Biodynamisk/Osteopati/Kraniosakralterapi team
Pilot-studie – Deltagande terapeuter
Deltagande osteopater/Kraniosakral terapeuter från UHV2020-Sweden, på hemsidor:
•
http://spangafriskvard.se/studier.html och www.universalheart.se
Andreas Elf, Uppsala, 707704743, http://www.andreasosteopatklinik.se/, [email protected]
Anette Niburg, Sundbyberg och Spånga, boka på www.spangafriskvard.se,
[email protected]
Ann-Charlotte Renås Kungsbacka www.terapihuset.se/www.massagekungsbacka.se 073-7016016
Annika Blomqvist, Sundsvall, Norrlidsgatan 15, 070-2479836, www.longtide.se
Helene Richardson, Skåne/Helsingborg/Åsljunga, www.kroppenshalsa.se 070-6091608
Lars Åström, Sundsvall, Norrlidsgatan 15, 070-6649160, www.longtide.se
Mari Ölund, Göteborg 0739-647294, www.westcoastrecovery.se
Mats Näslund, Stockholm, Care of Skin, Västmannagatan 88, 08-338015, fredagar
Michael Persson, Södermalm/Stockholm www.michaelosteopat.com 0708-174639
Ming Niku, Spånga/Stockholm, boka på www.spangafriskvard.se, [email protected]
Mona-Lisa Bäckevik, Tanumshede 0525-28080, [email protected]
Monica Wickbom, Nacka/Stockholm, www.massageochzonterapi.se 070-7812149
Taciana Gordeeva, Spånga/Stockholm, boka på www.spangafriskvard.se, [email protected]
Ulrika Henningsson, Spånga, Södermalm/Stockholm 070-2030922 [email protected]
Download