Aktuellt på Spånga Folkan under hösten 2012

Aktuellt på Spånga Folkan
under hösten 2012
Digitala direktsändningar från Metropolitan, New York
- opera
Lördag 13 oktober, kl 19.00 Donizetti: Kärleksdrycken*
Lördag 27 oktober, kl 19.00 Verdi: Otello*
Lördag 10 november, kl 19.00 Adès: Stormen*
Lördag 1 december, kl 19.00 Mozart: Titus mildhet*
Lördag 8 december, kl 19.00 Verdi: Maskeradbalen*
Lördag 15 december, kl 19.00 Verdi: Aida*
Digital direktsändning
från Kungl. Operan,
Stockholm - opera
Fredag 19 oktober, kl 19.00 Mozart: Trollflöjten*
Pris vuxen 200,Ungdom (under 26 år) 100,För mer information - se
www.spangafolkan.com
Digitala direktsändningar från Bolsjoj Teatern, Moskva - balett
Söndag 30 september, kl 17.00
Desjatnikov: Lost Illusions*
Söndag 25 november, kl 16.00 Pugni: Faraos dotter*
Digitala inspelade sändningar från Bolsjoj Teatern, Moskva - balett
Söndag 21 oktober, kl 17.00 Tjajkovskij: Svansjön*
Söndag 16 december, kl 16.00 Tjajkovskij: Nötknäpparen*
JAZZiSpånga
Söndag 16 september, kl. 19.00
Boppers
Med reservation för ändringar.
Hyra festlokal?
Boka hos oss!
Ring på telefon 08-36 93 05
eller maila
[email protected]
Beställ din egen
Metropolitanföreställning på
Spånga Folkan!
Ta med dig minst nitton kollegor,
kamrater eller släktingar och
beställ en egen operavisning på
Spånga Folkan.
Ät något gott innan föreställningen och du har skapat något alla
kommer att minnas.
Visning inom 30 dagar efter
livesändning.
Ring telefon 08-36 93 05
eller maila
[email protected]
för vidare information och offert.
Bokning av biljett
sker via vår hemsida
www.spangafolkan.com
eller på telefon 08-36 93 05.
Pris 250,-/föreställning
där inte annat anges.
Välkomna!
Bli medlem i Spånga Folkans vänförening du också!
Samarbete för
Spånga Folkan
Spånga Medborgarhusförening
Spånga Folkans
vänförening
För alla som bor och verkar i
Spånga och närliggande områden
är Spånga Folkan en naturlig träffpunkt och en viktig tillgång.
Spånga Folkan ägs av Stockholms
stad, men för driften svarar Spånga
Medborgarhusförening, där flera av
Spångas organisationer/föreningar
är medlemmar. Spånga Medborgarhusförening är en ideell förening med uppgift att främja ideell
och kulturell verksamhet genom
att tillhandahålla ändamålsenliga
lokaler.
Enskilda personer och företag kan
stötta Spånga Folkans verksamhet
genom medlemskap i Spånga Folkans vänförening. Stödet kan vara
att sprida kännedom om Spånga
Folkan, stödja och stimulera medlemsorganisationerna att skapa ny
och utvidgad verksamhet i Spånga
Folkan eller att praktiskt arbeta vid
Spånga Folkan egna arrangemang.
Spångavägen 353 • Spånga
www.spangafolkan.com
[email protected]
Bli medlem genom att betala medlemsavgiften, minst 75 kronor (år
2012) till Spånga Folkans vänförening plusgiro 21 47 00-7. Lämna
gärna en mailadress, detta underlättar föreningens administration.
Traktens största samlingslokal,
300 personer i biografsittning,
lokaler i olika storlekar för de
flesta aktiviteter föreningsverksamhet, fester, teater, konserter
dans och andra former av sammankomster. Möjlighet att använda vår filmduk (6x4 meter) för
visning av bland annat film, powerpoint presentationer, bildspel
och annat i CD, DVD och VCR
format.