FESTIVAL NORPAS 4.-6.8.2017 DEN SJÄTTE GÅNGEN I

advertisement
FESTIVAL NORPAS 4.-6.8.2017 DEN SJÄTTE GÅNGEN I DALSBRUK
Skogen - The Forest Project
foto: Isla Peura
Mångkonstfestivalen Norpas inviterar publiken till att samlas i Dalsbruks bruksby den 4.-6.8.
vid scenestrader, paellagrytor och bålplatser till olika konststilar och -arter, och uppleva
hurdan synergin mellan spansk, rysk och finsk musik är, samt hur dans och musik blir en del
av skärgårdssceneriet.
Norpas öppnar en ny estrad för de ännu mer och mer överraskande uppvisningsformerna i
Tackjärnsgjuteriets skymning, mellan väggarna av slaggstenstegel kan man uppleva bla ​Esa
Kotilainens ​krafttrumslagargruppens buller, en audiovisuell katastrof av den spanska Los
voluble och akrobatiberättelser av ​Oskar Rask​, eller hitta performancekonstnären ​Marquet
som​ ​kockar paella mitt under konserten.
De visuella konstformerna representeras av ​Kuutti Lavonen​, som är en av de ledande
konstgrafikerna i Finland, samt fotograf ​Sirkka-Liisa Konttinen ​som har fått beröm ute i
världen. Lavonen har öst inspiration till sitt uttryck speciellt utav barocken och den italienska
renässansen. Konttinen har gjort sitt livsverk i Britannien. I sin Norpas-uppvisning framlyser
hon med bild och ord Bykers dokumentprojekt från ett industrisamhälle i nordöstra England.
Projektet är med i Unescos Världsminnesprogram.
Joaquin Jara ​från Barcelona bringar en ny öppning till Norpasfestivalens bildkonstfält med
ett miljökonstverk åt Dalsbruk. De yttre krafterna är en essentiell del av verkets
tillkomstprocess, tiden ändrar på verket och det är meningen. Verket blir permanent i
Dalsbruk och formas av naturen och tiden.
I kinokonserten som har blivit en tradition i Norpas, lever vi oss in i Kalevala med ​Reino
Niinirantas ​(1927-2012) Kalevala-animationsserie i 7 delar från 1975 tillsammans med
folk-proggruppen ​Stringpurée Band ​som också har komponerat musiken.
Den spanska gruppen Za! som har turnerat 10 år ute i världen och kommer första gången till
Finland kröner fredagkvällen i Verkstaden. Barcelonabandets stil är väldigt svårt att beskriva,
de otaliga instrumenterna kryssar på både rockens och jazzens yttersta gränser. De
beskriver själv sin musik som post-world. På lördagen ansvarar bla K
​ auko Röyhkä ​och
Severi Pyysalo ​samt Tsentr från Moskva som har visat vägen för ny rock i Ryssland sedan
80-talet, för stämningen. Bandets själ ​Vasili Shumov ​är en musiker, konstnär och
filmregissör och har bott i Los Angeles sen 1990.
Söndagens program betonas av skärgårdsnaturen, den fungerar som scen för flera olika
uppvisningar. ​Sade Kamppilas ​och ​Viivi Roihas ​akrobatiska nutidscirkusföreställning
Skogen - The Forest Project ​leder till närkontakt med naturen.
En mer komplett artistlista finns på festivalens nätsidor. Festivalprogrammet utvidgas ännu
bla med fri konst och workshoppar.
Festival Norpas
Det mångkonstnärliga programmet i Norpas består av konserter, film med livemusik,
konstworkshoppar, installationer, fotografiutställningar, konstutställningar, talturer av
konstnärer, dans-, performans-, teater- och cirkusuppvisningar och möten av alla dessa.
Naturen och bruksmiljön är starkt närvarande i Norpas.
Festivalen ordnades första gången år 2012, och konceptet hämtades från Katalonien, var
föregångaren Surpas ordnades föregående året allra sista gången. Ombytet från
medelhavsgränsstaden till bruksbyn i Finlands skärgård var ganska så naturlig, då en del av
Norpas organisatörer hade fungerat med i föregångarfestivalen också.
Festivalens koncept är i princip simpel: att ordna en internationell konsthappening på en liten
ort, var upplevelsen och känslan är i allmänhet mera omedelbar, att främja fritt kulturutbyte
och kombinera de nyaste musikriktningarna med mera traditionella stilriktningar.
Biljetter kan köpas på Norpas hemsida från och med den 1.6.
Pressfoton, informationsblad och information om händelseplatser kan laddas ner från
festivalens nätsida http://www.festivalnorpas.fi/2017/sv/press-2/
Tilläggsinfo:
Verksamhetsledare Ville Laitinen, [email protected] 040 770 00 65
Konstkurator Ritva Kovalainen, [email protected], 040 547 84 64
www.festivalnorpas.fi
www.facebook.com/festivalnorpas
www.instagram.com/festivalnorpas
https://twitter.com/festivalnorpas
Oskar Rask ​Where do I start, Where do I begin? ​foto: Jouni Ihalainen
Download