Radonbesiktning

advertisement
Radonbesiktning
Vi fastställer orsaken till ert radonproblem.
Vid för höga halter av radon i er bostad så bör ni ta reda på var det kommer ifrån. Vi tar reda på om
radonet kommer från hushållsvattnet, marken eller byggnadsmaterialet. Efter undersökningen ger vi er
förslag på åtgärder samt på företag som kan utföra saneringen. Om ni väljer att anlita oss ser
arbetsgången ut på följande sätt:
1. Tillsammans med er går vi igenom er bostad med utgångspunkt från ritningar och radonrapport
2. Vi kontrollerar den befintliga ventilationen i huset och mäter luftomsättningar.
3. Mätning utförs för att fastställa eventuella inläckage av markradon och förekomst av radon i byggnadsmaterial.
4. Ni får en rapport över undersökningen och ett åtgärdsförslag.
5. Slutligen får ni en hänvisning till företag inom ert län som har utmärkt sig genom välrenommerat arbete och
goda referenser.
Marken
Den vanligaste källan till radon i inomhusluften
är marken under och runt om huset samt eventuella
fyllnadsmassor. I uppvärmda hus är det alltid undertryck
vilket medför att radonhaltig jordluft sugs in via otätheter mot marken.
Byggnadsmaterialet
De flesta känner till uttrycket ”blåbetong”.
Produktionen av denna startade redan 1929 och
avslutades 1975. Många hus är helt eller delvis
byggda med detta uranhaltiga skiffermaterial. Hus
med blåbetong har ofta höga radongashalter,
speciellt om de har dålig ventilation.
Vattnet
Bergborrade brunnar och kallkällor kan ha höga
radonhalter om vattnet transporterats genom
uranrika bergarter. Att dagligen dricka vatten med
hög radonhalt bör undvikas även om den stora
hälsorisken kommer från den radongas som vattnet
avger till inomhusluften.
Sök bidrag
Påbörja inte radonsanering av er bostad innan ni
ansökt om bidrag. Ansökan ska göras skriftligt till
Länsstyrelsen i det län där er fastighet ligger.
Blanketter finns på Boverkets webbplats. Även er
kommun har ansökningshandlingar. De företag som
åtgärdar era radonproblem kan också hjälpa er med
ifyllande av blanketter.
arbete och goda referenser.
Kontakta oss
Vill ni veta mer eller behöver ni rådgivning?
Ring eller skicka gärna en e-post förfrågan så hjälper vi till.
E-post: [email protected]
Luleå 0920-604 68
Stockholm 08-764 46 66
Göteborg 031-15 95 60
Besiktningar utföres över hela Sverige till samma pris.
MRM Konsult AB
Box 63, 971 03 Luleå
Gammelstadsv. 5
972 41 Luleå
Tel. 0920-604 68
e-post: [email protected]
www.mrm.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards