Prislista för brunnsvattenanalyser - Aqua-O3

advertisement
Prislista för brunnsvattenanalyser
Vid beställning på www.brunnsvatten.se erhåller du förmånliga priser enligt listan nedan.
Beställningskod
Beskrivning
DVE001 (V)
Kemisk normalkontroll
Ord. pris företag
Internetpris
901:-
490:-
399:-
350:-
1.416:-
640:-
437:-
199:-
187:-
150:-
137:-
130:-
Fysikaliska/kemiska egenskaper: COD(Mn),
konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt
Anjoner: Fluorid, Nitratkväve, Nitrat, Klorid, Sulfat
Närsalter: Ammoniumkväve, Ammonium,
Nitritkväve, Nitrit, Fosfat, Fosfatfosfor
Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar,
Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total)
DVE002 (V)
Mikrobiologisk normalkontroll
Odlingsbara mikroorganismer 22°C, 3 dygn
Escherichia coli
Koliforma bakterier
DVE003 (V)
Metallpaket
Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom,
Nickel, Selen, Uran
RADON
Radon
Kostnader som tillkommer:
Provberedning
Utskick av material
Priserna ovan är inklusive 25% moms och gäller t.o.m. 2009-12-31.
ALcontrol AB
Gör din beställning på www.brunnsvatten.se
Download