Handels- och administrationsprogrammet

advertisement
Handels- och administrationsprogrammet
www.hvitfeldtska.se
Handels- och
administrationsprogrammet
Handel och service
År3
Handels- och administrationsprogrammet ger en bred teoretisk och praktisk
grundutbildning för arbete inom näringsliv och offentlig förvaltning. Programmet ger även en god grund för vidare studier, till exempel vid yrkeshögskola.
Arbetsplatsförlagt lärande – APL
Kurser
Idrott o hälsa 1
Religion 1
Affärsutveckling och ledarskap
Handel specialisering
Entreprenörskap
Evenemang
Praktisk
marknadsföring 1
Individuellt val
Gymnasiearbete
Summa
År2
Handels- och administrationsprogrammet erbjuder en ovärderlig chans att få
praktisk erfarenhet av arbete i näringslivet. I programmet ingår 17 veckors APL.
Under år 1 är du ute på företag i två veckor, år 2 är du ute i fem veckor och år 3 i
tio veckor.
Kurser
Administrativ service
Poäng
År3
33
50
100
100
100
100
100
100
100
783
Poäng
Idrott o hälsa 1
33
Naturkunskap 1a1
50
Samhällskunskap 1a1
100
Administration, specialisering
100
Reception och konferensservice
100
Organisation och ledarskap
100
Evenemang
100
Individuellt val
100
Gymnasiearbete
100
Summa
783
Kurser
Poäng
Idrott o hälsa 1
33
Naturkunskap 1a1
50
50
100
Administration 1
100
100
100
Intern och extern
kommunikation
Information och
kommunikation 2
Företagsekonomi 1
100
Engelska 6
100
100
Svenska 2
100
100
Personlig försäljning 1
100
Programhantering
100
Programmets innehåll
Företagsekonomi 1
100
Engelska 6
Programmets kärna är service och de kunskaper som man behöver för arbete
inom verksamhetsområdena handel och administration. Kunskaper i entreprenörskap, ekonomi, informationshantering, marknadsföring och försäljning är
viktiga inslag i utbildningen. Under år 3 arbetar alla elever med egna företag
inom ramen för Ung Företagsamhet (UF). Gymnasiearbetet utförs i anslutning
till ditt UF-företag. År 2 väljer du inriktning: Handel och service eller Administrativ service.
Svenska 2
Individuellt val
Studiehandledning
Totalt
Näthandel 1
Affärskommunikation
Näthandel 1
933
Kurser
33
50
Samhällskunskap 1a1
100
År1
Poäng
Religion 1
År2
50
Inköp 1
Summa
Kurser
Idrott o hälsa 1
Poäng
100
100
Individuellt val
100
Summa
933
År1
Kurser
Poäng
Engelska 5
100
Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
34
Idrott och hälsa 1
34
Matematik 1a
100
Matematik 1a
100
Svenska 1
100
Svenska 1
100
Branschkunskap
100
Branschkunskap
100
Entreprenörskap
100
Entreprenörskap
100
Information och
kommunikation
Servicekunskap
100
100
100
Information och
kommunikation 1
Servicekunskap
Summa
784
Studiehandledning
2 500
Summa
Totalt
100
784
2 500
Ger dig kompetens att hantera olika programvaror och att använda IT som
verktyg för administrativt arbete. Du utvecklar förmågan att kommunicera
muntligt och skriftligt och att arbeta på ett service- och projektinriktat
sätt. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel ekonomiassistent,
IT-administratör, marknadsassistent, personalassistent eller arbete inom
kundservice och reception.
Inriktning: Handel och service
Inom den här inriktningen lär du dig det senaste inom inköp och lagerhållning
samt hur marknadsföring av varor och tjänster går till. Du får även träna din förmåga att bemöta kunder på ett serviceinriktat sätt. Inriktningen ger möjlighet
till jobb som till exempel butikskommunikatör, butikssäljare, företagssäljare,
handlare, inköpare, marknadsförare och arbete inom logistik eller kundservice.
Individuellt val – kan ge möjlighet till högskolestudier
Som individuellt val kan du välja kurser efter eget intresse. Svenska 2 och
3 samt Engelska 6 är kurser som krävs om du vill studera på högskola efter
gymnasiet. Dessa kurser ingår delvis i programmet men kan också läsas inom
ramen för det individuella valet eller som utökade kurser.
Vill du veta mer kontakta:
Studie- och yrkesvägledare
Gunnel Idemark
tel. 031-367 30 35
Rektor
Lasse Keybets
tel. 0703-863658
[email protected]
educ.goteborg.se
Göteborgs Stad Grafiska gruppen 150911-001-610 Foto: Peter Svensson Tryck: Lenanders Grafiska AB September 2015
Inriktning: Administrativ service
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards