Svante Axelsson - Fossilfritt Sverige

advertisement
Fossilfritt Sverige
2
Deklarationen
”Klimatförändringarna är här, de är
allvarliga och de påverkar alla – både oss
som lever nu och framtida generationer.
De globala utsläppen måste snabbt
minska för att säkra välfärden för framtida
generationer.
Nu är tiden att agera. Vi är den sista
generationen som kan bromsa
klimatförändringarna. Utifrån det nya
globala klimatavtal som världens länder
enades om i Paris jobbar vi nu för att hålla
den globala uppvärmningen väl under två
grader, med sikte på 1,5 grad.
1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före
med ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
2. Våra verksamheter ska bidra. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp
ser ut idag och har tydliga mål för våra egna utsläppsminskningar.
3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra
motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig
själva och oss.
Vi vill visa ett starkt engagemang och ledarskap från svenska företag,
kommuner och organisationer som vill göra det fossilfria samhället
möjligt. Så visar vi vägen till en hållbar framtid.”
Det är dags för ledarskap. Svenska
företag, städer och andra aktörer vill visa
att vi ser fördelarna med att gå före:
Miljö – och energidepartementet
3
Fossilfritt Sveriges tre ben
Storytelling
Hindersröjning
Utmaningar
Miljö- och energidepartementet
4
Fossilfritt
Sverige kan
Miljö- och energidepartementet
5
Miljö- och energidepartementet
6
Lantmännen Agroetanol –
ett världsledande bioraffinaderi
2017-05-02
Gröna kemikalier
(framtid)
Djurfoder
Bioetanol
Spannmål
Agro Cleanpower 95
E85
Tekniska kvaliteter
Restprodukter från
livsmedelsindustrin
Låginblandning
Svampprotein
Livsmedel
Cellulosa
(framtid)
CO2
7
Världens första fossilfria stål!
Miljö- och energidepartementet
8
Järntillverkning utan CO2-utsläpp
Miljö- och energidepartementet
10
Fossilfritt Sveriges tre ben
Storytelling
Hindersröjning
Utmaningar
Miljö- och energidepartementet
11
Utmaning 1
Solceller på taket
Miljö- och energidepartementet
12
Utmaning 2
Bara el/laddhybrid eller biogas som
tjänstebil eller förmånsbil
Miljö- och energidepartementet
13
Utmaning 3
Upphandlar och utför fossilfria transporter 2030
Miljö- och energidepartementet
14
Utmaning 4
Resor upp till 60 mil sker endast med tåg
Miljö- och energidepartementet
15
Utmaning 5
Bygger 50% i trä från och med 2020
Miljö- och energidepartementet
16
Utmaning 6
Enbart vegetarisk mat på egna konferenser
Miljö- och energidepartementet
17
Utmaning 7
Enbart naturbeteskött på egna konferenser
Miljö- och energidepartementet
18
Utmaning 8
Företaget ger samma löneförmån för bil,
cykel och kollektivtrafikkort
Miljö- och energidepartementet
19
Utmaning 9
Har beslut om minskad parkeringsnorm
Miljö- och energidepartementet
20
Utmaning 10
Inga placeringar i olja, kol eller fossilgas
Miljö- och energidepartementet
21
Utmaning 11
Klimatväxlingsprogram för resor
Miljö- och energidepartementet
22
Utmaning 12
Ger ut gröna obligationer
Miljö- och energidepartementet
23
Samverkansgrupper: Syfte
• Inspirera varandra och utbyt erfarenheter
• Hitta synergier och nya samarbeten
• Samla och sprid goda idéer
• Identifiera hinder och hur de kan röjas
• Vara bollplank till nationelle samordnaren
Miljö- och energidepartementet
24
Samverkansgrupper: Så här många är det
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Personbilar
Godstransporter
Kollektivtrafik
Flyg
Hållbara investeringar och
finansieringsformer
Förnybar energi och energieffektivisering
Digitalisering och delningsekonomi
Fossilfrihet i upphandling
Bygga I trä
Miljö- och energidepartementet
25
Andra typer av utmaningar
• Gröna fossilfria vägkartor för ökad
sysselsättning och lönsamhet inom några
branscher
•
•
•
•
Budkavle mellan kommuner
Budkavle mellan stift I Svensk kyrkan
Budkavle mellan länsförbund inom LRF
Budkavle mellan …?
Miljö- och energidepartementet
26
Turné runt om i Sverige
•
•
•
•
•
•
21 april Norrköping
16 maj Lund
19 september Piteå
20 september Östersund
26 oktober Göteborg
7 december Växjö
•
•
•
•
Gävle
Härnösand
Uppsala
?
Miljö- och energidepartementet
27
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards