Gör det du också!

advertisement
Till VD
eller ansvarig för avtal med oss på Borlänge Energi
Vi slutar använda fossila drivmedel i våra fordon
Gör det du också!
Klimatkonferensen i Paris satte världens fokus på klimat och miljöfrågan. Världens länder samlas för
att diskutera och förhoppningsvis också agera i klimatfrågan.
Världen mobiliserar för att minska klimatpåverkan. Det berör oss alla. I Sverige säger vi bland annat att vi ska bli
ett av världens första fossilfria välfärdsländer med ett energisystem baserat på förnybara energikällor. Regeringen
lanserade inför klimatmötet initiativet ”Fossilfritt Sverige”. I Borlänge ska vi naturligtvis agera i samma anda och
vi på Borlänge Energi börjar med oss själva. Nu vill vi att du och ditt företag fattar samma beslut.
Vilka fossilfria alternativ finns det?
Att sluta använda fossila bränslen som drivmedel är en viktig miljöåtgärd. De fossilfria bränslen som idag finns
tillgängliga för personbilar är el, fordonsgas och etanol. Under 2016 kommer du att kunna tanka HVO till personbilar och lätta lastbilar. HVO ersätter diesel. För tunga fordon finns idag i huvudsak tre bränslen och det är RME,
HVO och fordonsgas.
Överväg att ha dina möten via telefon eller med videokonferens. Ska du ut och resa välj buss eller tåg. I Borlänge
fungerar det utmärkt att cykla.
fossilfritt BE_utskick 201603
Goda förutsättningar för fossilfrihet
Vi på Borlänge Energi vill skapa förutsättningar för att visionen om ett fossilfritt Sverige ska bli verklighet. Vi har
därför under 2015 investerat både i en Snabbladdstation för elbilar (vid PK:s möbler) och en Tankstation för Fordonsgas (på Skinnargatan intill SSAB).
Vi inför fossilfrihet i våra upphandlingar
Vi har redan börjat föra in kraven på fossilfrihet i våra upphandlingar. Beroende på upphandling eller avtal så kommer vi att ställa direkta krav eller krav på en övergångsperiod på några år.
Kerstin Rahm
Anders Goop
StyrelseordförandeVice VD
Har du specifika frågor kring detta, är du välkommen att kontakta
Christian Olhans 0243-731 54
[email protected]
AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge | Besöksadress: Nygårdsvägen 9 | Tfn 0243-730 00
www.borlange-energi.se | Org. nr 556005-5385 | Sätesort Borlänge
Download