Mer information

advertisement
Vårstädning
En aktivitet uppdelat på fem tillfällen som förra året gav över 70 000
kronor till verksamheten.
Vi har ungefär samma områden som förra året och vi räknar med att
klara det på 5 tillfällen, men det gäller att många ställer upp.len.
Räkna med att din insats ger minst 100 kr/tim för ung och gammal,
släkt, vänner och bekanta.
Visst är det värt att avsätta minst 2 kvällar för denna aktivitet.
Det handlar om att plocka skräp, kvistar och kratta grus från grönytor i
olika parker.
Vi utgår från Borlänge Energi kl 17, men det går också bra att komma
senare till någon park eller område.
Som det ser ut nu så har våren redan kommit. Det bör torka upp lite
mera i marken innan vi kan börja.
Planerade städkvällar:
 tisdag den 10 april,
Vi börjar med områden kring Borlänge
Energi, Liljekvistska Parken och Geologiska museet
 torsdag den 12 april
 torsdag den 26 april
 tisdag den 8 maj
 torsdag 10 maj
Planera in städning i din kalender.
Ju fler vi blir, desto bättre ”pengar” på kortare tid för föreningen
Jag återkommer med mera information.
Funderingar kring städaktiviteter:
Ring Marianne tel 139 56, 730 59 (arb) 070-268 78 14
Download