Ansökan Business Lab - Dalarna Science Park

advertisement
Ansökan Utmana din affärsidé
Företagsinkubatorns första steg, Business Start, riktar sig till dig som
har en affärsidé med säte i Dalarna och viljan att växa lite snabbare än
andra. Du har förmågan och glöden men ännu inte kommit igång med själva
företagandet alternativt att du redan bedriver en verksamhet och vill satsa
för att lyfta den ytterligare ett steg.
1. Fyll i de grå fälten
2. Skicka ansökan till [email protected]
3. Frågor? Kontakta Christina Sjöberg, 070-352 31 98
Datum
1. KONTAKTUPPGIFTER
Kontaktperson
Fyll i en huvudkontaktperson, är ni fler i teamet fyll i deras uppgifter
under team.
Kontaktperso
Personnummer
n
E-post
Telefon
Bostadsadres
s
Postnr och
ort
Yrke, anställningar och utbildning som har betydelse för
företagssatsningen
Vad gör du för närvarande? (T.ex. anställning, egen företagare, studerar,
annat)
Vilka kunskaper och erfarenheter av företagande har du sedan tidigare?
Har du deltagit i kurs eller utbildning om företagande, t ex Starta Egetkurs eller annat?
Motiv. Vilket är det huvudsakliga skälet till att du vill starta och driva
affärsidén/företagsidén?
Affärsidén/Företagsidé
Affärsidéns/Företagsidéns namn
Organisationsnummer (om sådant
DALARNA SCIENCE PARK
Box 760, 781 27 Borlänge, 0243-24 64 00, [email protected]
dalarnasciencepark.se
finns)
DALARNA SCIENCE PARK
Box 760, 781 27 Borlänge, 0243-24 64 00, [email protected]
dalarnasciencepark.se
Team
Namn på alla i teamet och deras kontaktuppgifter.
Namn
Personnummer
Telefon
E-post
Övriga ev rådgivare
T ex personkontakt på ALMI, Nyföretagarcentrum, revisionsföretag, bank, etc
Namn
Företag
Telefon
E-post
2. MÅL
Vad är målet med min verksamhet, hur stor utvecklingspotential finns?
Beskriv den egna företagarrollen och företaget så som Du önskar att det
blir om fem år. (T ex tillverkning i A-stad med 12 anställda och 25%
exportförsäljning med mig själv som säljinriktad VD.)
DALARNA SCIENCE PARK
Box 760, 781 27 Borlänge, 0243-24 64 00, [email protected]
dalarnasciencepark.se
3. AFFÄRSIDÈ
1. Vad säljer du?
Beskriv kortfattat din produkt/ tjänst. Vad uppfyller den för problem eller
behov?
2. Vem säljer du till?
Vilka är dina tänkta kunder? Hur stor är marknaden? Var finns den?
3. Hur ska du sälja/ göra affärer?
Hur tänker du sälja din produkt/tjänst på marknaden (t ex via
återförsäljare, direkt till konsument, via butik, internet osv) Inom vilket
geografiskt område och bransch ska produkten/tjänsten säljas?
4. Varför ska kunden köpa din produkt/tjänst?
Vad är unikt med ditt erbjudande? Vilka fördelar finns? På vilket sätt
skiljer den mot de befintliga produkter som finns på marknaden idag? Vilka
konkurrenter finns på marknaden idag?
DALARNA SCIENCE PARK
Box 760, 781 27 Borlänge, 0243-24 64 00, [email protected]
dalarnasciencepark.se
Download