PERFECT CARE WITH PERFECT AIR
HYBRIDRUMMET
Unik teknik för ultraren
luft i hybridrummet
”Varje människa avger 10 000 hudpartiklar/
minut i luften då hon går, och ungefär 10 %
av dem är bakteriebärande. Från den enskilda
individen sprids 1 000 - 8 000 bakteriebärande
partiklar/minut”.
Källa ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett
kunskapsunderlag”. Socialstyrelsen 2006
EN SMIDIG LÖSNING FÖR ATT
SKAPA ULTRAREN LUFT
I HYBRIDRUMMET
Utvecklingen inom diagnostik och samtidig intervention går
snabbt. Det har skapat ett behov att kunna göra detta i
samma lokal utan att behöva flytta patienten från en röntgenavdelning till en operationsavdelning. I vissa situationer en
svår och riskabel förflyttning. Svårigheten har varit att uppnå
samma hygieniska nivå på rumsluften i ett hybridrum som i
ett operationsrum eftersom det i ett hybridrum vanligtvis är så
mycket installationer i taket att ett traditionellt
LAF/UDF-tak inte går att installera.
Kravet på låga halter av cfu*-luftburna bakteriebärande
partiklar finns dock eftersom det ofta kan handla om öppen
thoraxkirurgi eller implantatkirurgi. Med Opragon kan detta
enkelt och smidigt lösas eftersom själva Opragonen
monteras utanför den takhängda rälsen för C-bågen. Kringliggande luftduschar kan placeras på ett flexibelt sätt där det
finns plats i undertaket. Korrekt projekterat och installerat ger
systemet en nivå på < 10 cfu/m3 i hela hybridrummet.
C-bågen, som i denna installation är två, glider fram och tillbaka i det takbyggda rälssystemet. Opragonen
monteras utanför rälssystemet. En enkel och smidig installation som ger gott om plats för övrig takmonterad
utrustning, idag såväl som i framtiden.
Opragon för hybridrum är avsedd för montering i
undertak. Enheten försörjs med undertempererad,
HEPA-filtrerad luft från ett externt luftbehandlingsaggregat försett med värme- och kylbatteri. Luften
tillförs rummet genom luftduscharna som genom sin
unika utformning i samverkan med den svalare
luftens högre densitet skapar ett område med ultraren luft under Opragon enligt TAF-principen
(Temperature controlled AirFlow). Medan traditionella
LAF/UDF-tak behöver höga lufthastigheter för att
motverka konvektionsströmmarna från personalen,
operationslampor etc introducerar vi ett system som
följer grundläggande naturlagar och som bryter
konvektionsströmmarna på ett effektivt och
energisnålt sätt.
Opragon laserskärs i plåt som sammansvetsas och
pulverlackeras i önskad färg. Anslutning kan göras
ovanifrån eller från sidan med cirkulära alternativt
rektangulära kanaler för att passa rummets förutsättningar. Antalet anslutningar, dess form och placering
skräddarsys för varje enskilt projekt. Opragon är i
nederkant försedd med en fals för anslutning till
undertak och kan fås med ursparningar för infästning
av allmän eller ergonomisk belysning. Operationslampor och pendlar placeras utanför Opragonen och
C-bågens rälssystem.
I detta hybridrum har golvmonterad C-båge använts. Då kan man installera en Opragon 8 med externa
luftduschar. En liten och smidig installation som ger gott om plats för övrig takmonterad utrustning, idag såväl
som i framtiden.
Vi kan erbjuda lösningar utformade efter era behov.
Bedriver ni en verksamhet med särskilda behov att beakta,
krävs förbättrad ventilation i hela operationsavdelningen eller är
det enbart en lösning för specifika operationsrum ni behöver?
Kanske har ni ett befintligt system ni vill effektivisera.
Vår teknik ger oss möjlighet att hjälpa er i alla dessa situation
PERFECT CARE WITH PERFECT AIR
Avidicare AB, Medicon Village
Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefon 046 - 275 61 50
[email protected] www.avidicare.se