Ekosystem

advertisement
Ekosystem
Lövskog
Producenter: Träd, blommor, mossa.
Konsumenter: rådjur, älg, räv.
Destruent: mask, gråsuggor, svamp.
Döda träd och buskar. Stenar och jord.
Råttan äter bär råttan blir äten av orm igelkotten äter ormen.
Blåbär: Bäret är ett litet frö den växer och växer den blir den
gammal och släpper sina växer fört och sen växer den och blir
gammal och släpper sina frön…
Blåbär är blåa det är ett ris som växer vilt i norra Europa och
delar av Asien. Det täcker stora ytor av skogsmark
De blommar innan löven slagit på marken vår växter, som
vitsippa.
Av: Ludvig Persson
Download