Digerdöden då loppan på råttan dödade många människor

Digerdöden då loppan på råttan dödade många
människor
Digerdöden var en sjukdom som härjade i Europa och
Asien. 1/3 av Sveriges befolkning dog i digerdöden. Det
var de svart råttorna som bar runt på loppor som var
super farliga men sen kom Brun råttan och tog all mat
från Svart råttan.
På medeltiden så fanns det en mycket farlig sjukdom. Man trodde att
digerdöden smittades genom lukten på den tiden men för inte så
länge sedan så märkte man att det var svart råttan som spred
digerdöden. De brände många oskyldiga personer på bål som man
trodde hade förgiftat drycken människorna drack på den tiden. Man
dog efter 3-5 dagar. Det berodde på vilken sorts pest man hade.
Det var den här loppan som dödade 1/3
av befolkningen i Sverige. De hade också doktorer och så här kunde
dom se ut