Digerdöden
Den var en hemsk sjukdom som gjorde att många människor
dog. Det var en liten loppa som kom från råttan som dödade
människorna.
På medeltiden fanns det en hemsk sjukdom. Den heter digerdöden!
Många människor fick problem och det var många rykten som
spreds hur digerdöden inträffade. Man sa att det var en orgelbyggare
som hade hällt gift i brunnarna och blev skyldig och brändes på bål.
Det fanns också många fler som fick straff för att det gick rykten.
På medeltiden trodde man att digerdöden kom från dåligt luft. Men
nu idag vet vi att digerdöden kom av lopporna från råttorna.
Råttorna skeppades med skepp som kom till Sverige och så spreds
digerdöden!
Digerdöden utbröts år 1349. Man dog efter 3dar till 5dar. Det var en
väldigt smittsam sjukdom.
Många var fattiga då och många fick problem. Om det bara kom en
enda loppa på kläderna och sen på kroppen fick man sjukdomen.
En tredjedel av Europas befolkning dog. Det var hemskt och efter ett
tag var många byar tomma. Digerdöden höll på i ungefär 100år.
Europa och Asien fick sjukdomen digerdöden. Digerdöden var en
infektion. En infektion är en sjukdom som sprids av bakterier och
virus.
Diger är ett nordiskt ord som betyder stor.
Källor: Ne.se och historia boken.
Detta är svartråttan
som spred
digerdöden med sina
loppor.