Digerdöden

advertisement
Digerdöden
En tredje del av befolkningen dog, det kunde vara: Svarta
döden, digerdöden, pesten eller stora döden.
På medeltiden dog en tredjedel av befolkningen av en hemsk sjukdom. Dem
trodde att det var Judarna som hällde i gift i vattnet i hela Stockholm och
orsakat alla sjukdomar folket fått. Dem pressade/utpressade judarna tills
erkände något dem inte gjort. Till slut fick judarna erkänn och då blev det
brända på bål. Men bara för att dem dödade judarna slutade inte sjukdomen.
Man tror att digerdöden började i Europa och Asien. Det började med att
Sverige skulle handla ifrån Asien och Europa. När Asiens och Europas båtar
med massa varor kom som Sverige ville ha, tog båtarna med sig råttorna. På
råttorna fanns det loppor på dem. Och lopporna, det var inte bra för
människorna. Av bara en loppas kontakt med en människa kunde man få den
hemska sjukdomen. Självklart visste dem inte vad sjukdomen kom ifrån.
När någon blev sjuk kom en person med en mask. Masken hade en lång näsa
som man lagt örter i. På medeltiden trodde man att det var den dåliga lukten
som skapade sjukdomen. Men det var det ju inte, men det trodde dem.
Därför lade det örter i mask-näsan så att folket skulle klara sig genom att
känna god lukt. Men så var det ju inte. Det var alla loppor från råttorna som
orsakat att folket blev sjuka. Det var lopporna från råttorna som orsakade
sjukdomarna, pesten, digerdöden, stora döden eller svarta döden som gjorde
att människorna blev sjuka och dog. Det dröjde inte länge fören människan
som fått sjukdomen dog. Det kunde ta ungefär 3-5min dagar.
Källor: Ne.se, ”boken om historia”
Download