Våranshavare för person under 18 år: SE

advertisement
SE
Zip Adventure Park är byggt och drivs i enlighet med europeiska säkerhetsstandarder (EN 15567-1:2007 och EN 15567-2:2007) och under övervakning av European Ropes Course
Association (ERCA). Vår park har certifierats av ERCA som inspekterade repbanorna direkt efter att de byggdes. En ERCA-inspektör besöker banorna en gång om året för att bedöma
deras skick. Dessutom utför vi själva regelbundet inspektioner av banorna, landningsplatserna och säkerhetsutrustningen för att försäkra oss om att säkerheten är på topp.
Här kan du läsa de säkerhetsriktlinjer som alla besökare på Zip Adventure Park måste följa.
1. Man måste vara minst 110 cm lång och inte väga mer än 130 kg för att få klättra. Alla klättrare måste följa längdrestriktionerna för varje repbana. För personer under 18år skall
vårdnadshavare godkänna säkerhetsbestämmelserna.
2. Man måste ha fyllt 4 år. Klättrare under 13 år måste hela tiden ledsagas en vuxen på minst 18 år. Den vuxna ansvarar för att barnet efterföljer säkerhetsriktlinjerna. En klättrare
som är kortare än 130 cm måste alltid ha sällskap med en vuxen.
3. Personer som är påverkade av alkohol, droger och/eller andra substanser är förbjudna att komma in på Zip Adventure Park-området. Dessa substanser är helt och hållet
förbjudna inom parkområdet. Rökning är inte heller tillåtet i parken.
4. Klättrare, med undantag för barnen, är själva ansvariga för att bedöma sina egna färdigheter, såväl som sitt fysiska och psykiska tillstånd under sitt besök i parken. Vuxna med
barn är också ansvariga för att bedöma barnets färdigheter och tillstånd. Sjuka personer får inte använda våra repbanor, och vi rekommenderar inte att besöka banorna under
graviditet.
5. Klättrare får tillgång till våra höga repbanor endast efter genomgången orientering och instruktioner, med tillstånd från personal på Zip Adventure Park. Alla klättrare måste vara
utrustade med vår säkerhetsutrustning (sele och hjälm). På våra banor får du endast använda säkerhetsutrustning som lämnats ut av Zip Adventure Park-personal.
6. Klättrarens förmåga att använda säkerhetsutrustningen testas av våra instruktörer på en övningsbana. För att klättra i repbanorna måste du få tillstånd från Zip Adventure Parkpersonal. Efter övningssessionen med Zip Adventure Park-personal är klättrare personligen ansvariga för att klättra i repbanorna på ett säkert och lämpligt sätt. Vuxna med barn
ansvarar även för att barnen uppför sig säkert och lämpligt på banorna. De måste också följa skyltar och regler på repbanorna.
7. Klättrare måste avlägsna alla accessoarer och smycken som riskerar fastna i utrustningen eller kan tappas från banorna. Klättrare med långt hår måste sätta upp håret ordentligt.
Klättrare är personligen ansvariga för att bära säkra och oömma kläder.
8. Under sitt besök på våra höga repbanor kan klättrare skada sina kläder eller annan egendom, t.ex. glasögon och klockor. Zip Adventure Park kan inte hållas ansvariga för skada
eller fläckar på klättrarens egendom. Klättrare rekommenderas lämna värdefulla tillhörigheter hemma. Om du tar med dig kameror, glasögon och mobiltelefon på banorna måste
de fästas ordentligt för att inte riskera att du tappar dem från repbanorna.
9. Högst 2 personer får stå på en plattform på repbanan samtidigt. Bara 1 person åt gången får korsa linan mellan två träd. Efter att ha åkt på kanan måste klättraren omedelbart
lämna landningsplatsen. Vuxna i sällskap med barn får korsa linan mellan två träd tillsammans med barnet. Andra klättrare är strängt förbjudna att störa eller hindra någon annans
aktiviteter på repbanorna.
10. Under tiden på repbanorna är det strängt förbjudet att avlägsna sin säkerhetsutrustning eller ge den till någon annan. Det är dock tillåtet att avlägsna klätterselen när man inte är
på repbanorna, t.ex. medan man äter eller besöker toaletten. Efter att ha tagit på sig selen igen måste klättraren kontrolleras av Zip Adventure Park-personal så att den sitter rätt.
11. Parkbiljetten ger klättraren tillgång till repbanorna i 3 timmar från äventyrets början, under parkens öppettider. Biljetten slutar gälla när klättraren återlämnar
säkerhetsutrustningen till biljettkontoret.
12. Klättrare kan få blåmärken eller skrapsår på banan. Andra olyckshändelser är också möjliga, som för vilken annan sportaktivitet som helst. Zip Adventure Park tillhandahåller inte
någon separat olycksfallsförsäkring. Klättrare bör individuellt kontrollera sin egen försäkring före klättring i våra repbanor.
13. Klättrare förväntas använda den utlånade säkerhetsutrustningen ansvarsfullt och inte skada konstruktionen på repbanorna eller säkerhetsselen. Om parkutrustning eller
banornas konstruktion skulle skadas genom en klättrares vårdslöshet eller medvetet onda uppsåt kommer klättraren att få kompensera skadorna.
14. Zp Adventure Park förbehåller sig rätten att förbjuda tillgång till repbanorna för klättrare som parkpersonalen anser oförmögen att navigera banorna på ett säkert sätt.
Parkpersonalen har också rätt att avvisa klättrare från banan när som helst om de uppfattar att klättraren utgör en fara för hans/hennes egen eller andra klättrares säkerhet såväl
som för banans konstruktion.
15. Zip Adventure Park-personal har rätt att avbryta klättrarnas äventyr i repbanorna och beordra dem att lämna banorna på grund av väderförhållanden. Klättrare måste lämna
banan omedelbart vid tillsägelse från personalen.
16. Biljetter återbetalas endast i de fall där klättrare avbrutits från klättring i repbanorna av anledningar som beskrivs i paragrafer 14 och 15 i dessa riktlinjer.
17. Klättrare måste återlämna den utlånade säkerhetsutrustningen till biljettkontoret på Zip Adventure Park efter klättringen är slutförd. Säkerhetsutrustning som tillhör parken får
inte lämna parkområdet.
Jag har läst och förstått säkerhetsinstruktionerna för höga repbanorna och lovar följa dem. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till
allvarliga skador och till och med dödsfall. Genom att underteckna denna blankett bekräftar jag att informationen jag lämnat är korrekt.
Våranshavare för person under 18 år:
Namn
Namn
Telefonnummer
Telefonnummer
Födelsetid
Födelsetid
Nationalitet
Nationalitet
Email
Underskrift och datum
Underskrift och datum
Download