Easy Zip UF - Ung Företagsamhet

advertisement
Easy Zip UF
Årsredovisning
Alexandra Revell
Julia Rydbeck
Mikaela Ödman
Göteborgs region
Kitas Gymnasium
2013/2014
Årets årsredovisning
Innehåll
Verksamhetsberättelse ........................................................................................................................... 2
VD:n har ordet ..................................................................................................................................... 2
Rådgivare och handledare ................................................................................................................... 3
Nya kunskaper ..................................................................................................................................... 3
Framtidsutsikter .................................................................................................................................. 4
Förvaltningsberättelse............................................................................................................................. 4
Inköp av produkt från Kina .................................................................................................................. 4
Julmarknad på Billdal........................................................................................................................... 5
Öppet hus på Kitas Gymnasium .......................................................................................................... 5
Tidningen Sydväst................................................................................................................................ 5
Styckförsäljning ................................................................................................................................... 6
Våga Vara Egen-mässan ...................................................................................................................... 6
Facebook-tävling/ Kitas-tävling ........................................................................................................... 7
Marknadsföring och försäljning .......................................................................................................... 7
UF Tävlingar ......................................................................................................................................... 7
Återförsäljare....................................................................................................................................... 7
Finansiell ställning ............................................................................................................................... 7
Resultaträkning ................................................................................................................................... 8
Upplysningar till årsredovisningen ...................................................................................................... 8
Balansräkning ...................................................................................................................................... 9
Underskrifter .................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
1
Verksamhetsberättelse
VD:n har ordet
Det här UF-året har verkligen varit en resa för oss. Det har varit en lång resa, och den har inte
alltid varit lätt, men det har varit värt det. Vi har gått från att vara tre unga tjejer utan kunskaper
med en mängd motivation till kunniga säljare, revisorer och drivna entreprenörer.
Vi började året med fundera, fundera och fundera på vad vårt företag skulle ha för affärsidé. Vi
visste att vi ville ha en lösning på ett problem som skulle hjälpa många, men inte vad. Det var då
idén till Easy Zip föddes. En lösning på trasiga dragkedjor är något som alla skulle behöva. En
löpare som ersätter den trasiga löpare och får dragkedjan att fungera igen – det var den perfekta
idén.
Vi har blivit riktiga säljare under året och redan innan produkten var i våra händer hade vi sålt in
den till flera potentiella kunder. När vi sedan hade Easy Zip i våra händer, efter lite problem med
tullen, kunde ingenting stoppa oss. Vi sålde till lärare, föräldrar, kompisar, rektorerna på skolan
och släktingar. Men vi blev aldrig nöjda – vi ville bli större.
Det är det jag tror som har gjort att vi är här vi är idag. Vi blir aldrig nöjda, vi vill alltid nå nya
höjder. Vi fortsatte vår försäljning på en julmarknad, ett öppet hus, UF-mässan och på möten
med företag. Vi har nästan sålt slut på hela vårt stora lager och går sedan mitten av februari, efter
UF-mässan, med vinst. Det är en otrolig känsla att veta att allt vi säljer, varje paket efter det, gör
att vi går med vinst. Varje såld Easy Zip bidrar till att företaget går med större och större vinst.
Med en mängd nya erfarenheter inom företagande är vi redo att tackla framtiden. Det är med
spänning vi blickar framåt mot nya utmaningar. Efter det här UF-året känner vi oss redo för allt
som framtiden har att erbjuda.
Att driva UF-företaget är som att segla en båt. Det är mycket som ska klaffa innan man kan
lämna hamnen och glida med och njuta. Men även när man är iväg måste man fortsätta
underhålla seglet och båten. Ibland går vindarna åt andra håll än vad man tänkt sig och ibland går
det precis som man vill. Det är inte alltid lätt, men det är alltid värt i slutändan. Ingen av oss
kunde segla innan den här resan, men nu när vi har gått i hamn kan vi alla kalla oss kaptener.
Mikaela Ödman
VD Easy Zip UF
2
Affärside
I hundra år har vi kunnat använda oss av moderna dragkedjor. Lika
länge har vi förbannat oss över dem när de går sönder. Nu är det slut
på det – nu finns Easy Zip! Så lätt att alla kan använda den.
Rådgivare och handledare
Vår rådgivare under året har varit Mats Douhan. Mats har hjälpt oss med att svara på frågor
redan från dag ett och kommit med värdefulla tips. Till exempel när det blev strul med tullen, då
var han den som hjälpte oss hur vi skulle lösa allting. Vi har alltid kunnat ringa Mats för att
diskutera hur vi ska få företaget att bli så bra som det bara går och fråga alla frågor vi kommit på.
Han har peppat oss till att göra bra säljtillfällen, skriva en säljande affärsplan och göra företaget
framgångsrikt.
Mats Douhan
Vår handledare under året har varit Anders Lööf. Anders hjälpte oss med att få fram en idé och
att fullfölja våra visioner. Han har lyssnat på alla våra förslag och utvecklat de till att bli så bra
som möjligt. Han har peppat oss till att få ut och göra det bästa av allt vi har gjort under året.
Nya kunskaper
Under året har vi lärt oss om hur det är att driva företag och att samarbeta. Det har många gånger
varit krävande och tagit på både tålamod och energi men vi har aldrig slutat att kämpa för
företagets bästa. Vi har lärt oss att ta vara på varandras många bra sidor och dela upp arbetet så
att resultatet ska bli bästa möjliga och gynna företaget.
Det har varit en lång resa men vi har verkligen lärt oss massor. Vi har blivit duktiga företagare
som vet hur man bäst sköter ett säljsamtal till en kund, vi vet hur man bokför och skriver en
balans- och resultaträkning korrekt vi har även lärt oss oerhört mycket om hur man importerar en
produkt från ett främmande land. Det var en utmaning att importera produkten nå ingen av oss
hade gjort något liknande tidigare. Det löste sig dock med mycket hjälp tack vare vår handledare
3
Mats. Han lotsade oss i rätt riktning och beskrev för hos hur vi skulle gå till väga. Det är inte bara
företagande som vi har lärt oss om utan vi har även lärt oss mycket om oss själva. Vi har tyckt
olika många gånger under året men desto längre tid som har gått desto bättre har vi blivit på att
lösa konflikterna direkt. Alla tre delägare har varit engagerade från dag ett och tagit del av varje
steg. Vi har gjort allting tillsammans och även löst alla problem som har dykt upp på vägen som
en grupp. Det tror vi är det vinnande konceptet – även om vi alla har varsin roll är det viktigt att
alla är delaktiga i företaget. Inga stora beslut tas enskilt utan vi har alltid diskuterat frågor inom
företaget och med vår rådgivare samt handledare. Vi hade redan från börjat ett tydligt system för
hur företaget ska drivas som vi under arbetets gång förfinats och förbättras. Vi gör vad som ska
göras inom våra egna avdelningar men checkar alltid av med varandra innan något stämplas som
färdigt, detta system har gjort att alla alltid är delaktiga i allt som sker i företaget.
Framtidsutsikter
Easy Zip UF kommer avvecklas enligt planen i mitten av maj.
Efter att vi har avvecklat kommer företaget inte startas upp igen
utan både eventuell vinst och vårt lager kommer att delas upp lika
mellan oss i företaget. Beslutet om att inte återuppta försäljningen
efter vi har avvecklat beror på att vi inte tror att vi kommer ha tid
att fortsätta att driva Easy Zip efter studenten. Alla i företaget har
olika planer vilket gör det svårt för oss att hålla en bra standard på
företaget ifall vi skulle fortsätta. Det har varit ett otroligt roligt och
lärorikt år men efter att vi har avvecklat kommer det tyvärr inte finnas
tid att återuppta.
Förvaltningsberättelse
Här är de olika händelser som Easy Zip varit med om under året:
Inköp av produkt från Kina
Vi beställde våra produkter från ett företag i Kina som vi kom i
kontakt med genom företagsdatabasen Alibaba.com. Vi hade en kontakt i en av fabrikerna som
hjälpte oss med beställningen som vi sedan fraktade till Sverige med hjälp av båt. Vi fick
produkterna levererade till oss den 11 december 2013 och började försäljningen i samma sekund.
Redan efter var en timme hade vi sålt ett flertal paket och beställningarna öste in. Lärdomen vi
har fått med oss från inköpet är ovärderlig. Vi har lärt oss allt om hur man hittar den bästa
kontakten och en bra produkt till hur tull och import av produkterna fungerar. Tack vare detta
har vi lärt oss hur olika avgifter inom tullen fungerar, att kommunicera med grossister i utlandet
och hitta tillförlitliga kontaker. Vi har lärt oss hela processen från att produkten paketeras i
fabriken till att den blir levererad till oss.
4
Julmarknad på Billdal
Vi hade vårt första försäljningstillfälle på Billdals Ridklubbs julmarknad. Feedbacken vi fick gick
inte att missförstå, alla var imponerade och försäljningen tog fart långt innan julmarknaden hade
startat. Detta blev vårt mest lyckade säljtillfälle och detta
var även starten på vår stora kunskap om försäljning. Vi
lärde oss hur ett säljsamtal ska gå till, hur man bemöter
kunden på bästa sätt och hur man intresserar sina kunder
på det mest effektiva och bästa sättet. Efter besöket kunde
vi utvärdera hur vi kunde förbättra oss inför nästa
säljtillfälle.
Öppet hus på Kitas Gymnasium
Den 27 januari fick vi möjligheten att stå på Kitas
gymnasiums öppet hus. Där ställde vi upp ett enkelt bord
med skyltar med vår logga som vi skötte försäljningen ifrån.
Två stycken stod och sålde medan den tredje fick
möjligheten att prata om vårt företag under föredragen som
de höll för personerna som var där. Trots att vi endast sålde
tre paket Easy Zip, så var det ett bra tillfälle för oss att visa
upp och marknadsföra vår produkt.
Tidningen Sydväst
Den 22 januari 2014 kontaktade vi Tidningen Sydväst i ett
mejl där vi skrev vilka vi var och vad vårt förtetag gör. Vi skickade detta till journalisterna på
tidningen och fick svar redan dagen efter där en av de berättade hur intresserade de var av att
skriva om oss. Den 5 februari träffade vi journalisten Emma Ullsjö tillsammans med hennes
kamerateam för att sätta oss ner och prata. Hon intervjuade oss och tog massa bilder. Vi
diskuterade företagets nuvarande läge men även framtiden. Den 8 februari publicerades artikeln
´´Unga företagare med drag´´ i Tidningen Sydväst och vi fick väldigt positiv respons. Många kom
fram och sa att de hade sett oss i tidningen och berömde vårt arbete
under året. Även fast tidningen endast är lokal har det nått ut till många
och försäljningen ökade också i samband med detta.
5
Styckförsäljning
Vi har också fått in mycket styckbeställningar under året även när vi inte har haft säljtillfällen. Det
är många som hör från någon annan om hur bra produkten är och därför blir intresserade. Vi har
även fått många som är nöjda och därför återkommer med ännu en beställning.
Våga Vara Egen-mässan
Varje år arrangeras UF-mässan i svenska mässans lokaler i Göteborg. Det var självklart redan från
början att vi skulle vara på plats. Själva UF-mässan ägde rum den 17-18 februari men
förberedelserna startade långt tidigare. Redan när vi anmälde i december så började planeringen
för hur montern skulle se ut. Efter mycket diskuterande fram och tillbaka samt hjälp från vår
handledare så kom vi fram till en ritning som vi alla i företaget trodde på. Genom att vi använde
oss av resurser som vi redan hade samt kontakter som kunde hjälpa oss med att låta oss låna det
vi själva saknade, så kunde vi hålla nere våra utgifter
för montern.
Vi visste redan från början att eftersom vi har en
ganska liten produkt så behövde vi något som drog
blickar till vår monter. Då kom vi på den briljanta
idén att ha en stor dragkedja som bård samt texten
´´trött på trasiga dragkedjor?´´. Detta drog blickarna
direkt till vår monter och det var många som kom
fram och var nyfikna på vad det var vi gjorde. För att
verkligen kunna visa hur bra vår produkt är så hade
vi med en jacka och en väska där vi visade hur Easy
Zip fungerar. Detta var uppskattat av personerna
som var där då många ville testa själva och se om det verkligen var
så bra som vi sa. Det ökade trovärdigheten för vår produkt då vi
visade att den fungerar så bra som vi har utlovat.
Då det är lätt att man blir sittande som man har stolar i sin monter,
därför valde vi att endast ha ett barbord som man kunde stå vid.
Det gjorde att vi hela tiden var aktiva och pratade med människor.
Vi hade som mål att kunderna skulle känna sig välkomna in i vår
monter och de skulle inte känna att de kom och störde oss. Vårt
knep gav resultat och det var alltid ett gäng personer som stod och
pratade med oss i vår monter. Vi försökte även i största möjliga
mån samla ihop ett gäng att ge demonstrationer för så att det
skulle vara lätt för folk att hänga med och för att det inte skulle
bli för rörigt i montern.
6
Facebook-tävling/ Kitas-tävling
Under Mars månad så arrangerade Kitas gymnasium en tävling. Där bedömdes företagets arbete
utifrån två kriterier, försäljning och marknadsföring. Vi insåg då att vi behövde något extra för att
kunna konkurrera med de andra företagen. Vi bestämde oss då för att arrangera en Facebook
tävling där man kunde vinna ett 6-pack Easy Zip. För att marknadsföra vår tävling ytterligare så
bestämde vi oss för att använda Facebooks betaltjänst för marknadsföring. Vi betalade 97 kr och
inlägget nådde ut till 7872 personer.
Marknadsföring och försäljning
Vi har under året arbetat aktivt med marknadsföring av vårt företag via Facebook. Vi har
uppdaterat om det senaste inom företaget, produkten och även anordnat en tävling. Vi valde att
arbeta med Facebook eftersom det är ett enkelt sätt att nå ut till en bred målgrupp. Vår
Facebooksida har även bidragit till försäljning.
UF Tävlingar
Ung företagsamhet arrangerar under UF-året en rad olika tävlingar. Vi valde att delta i en del av
dessa, Bästa Affärsplan, Årets Vara, Årets Monter, Årets Webb, Årets Årsredovisning samt Årets
Säljare. Trots att vi inte har vunnit några tävlingar hittills så har vi ändå fått med oss väldigt
nyttiga erfarenheter för framtiden. Tävlingarna har även varit en viktig motivation i arbetet med
Easy Zip UF.
Återförsäljare
Vi har under den senaste månaden kontaktat återförsäljare för att eventuellt sälja av vårt lager. Vi
har ringt ett tjugotal olika företag och haft möte med ett av dem. Företaget var intresserade men i
nuläget hade de ingen möjlighet att köpa ett så stort antal. Även fast vi inte kunde skapa nåt
samarbete lärde vi oss mycket om hur ett säljmöte kan gå till.
Finansiell ställning
Årets ekonomiska resultat blev 7 588 kr. Vårt mål har alltid varit att kunna betala tillbaka allt
riskkapital till de som gått in med det i vårt företag vid början av året, om vi sedan skulle vi tjäna
pengar utöver det skulle det bara vara ett plus. Vi kan med glädje meddela att vi kommer kunna
betala tillbaka allt riskkapital till våra riskkapitalsägare och även gå med vinst. Styrelsen har
beslutat att den återstående vinsten ska delas lika på de tre anställda i företaget.
7
Resultaträkning
Not
2013-08-01
2014-04-30
Rörelseintäkter
Försäljning
Sponsorintäkter
Summa intäkter
8 874
2 500
11 374
Rörelsekostnader
Varukostnad
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
-1 707
-2 079
7 588
Periodens resultat
1
7 588
Upplysningar till årsredovisningen
Not 1. Övriga externa kostnader
Förbrukningsmaterial
Parkering
Mässor och marknader
Övrigt
Totalt
2014-04-30
-758
-300
-1 001
-20
-2 079
8
Balansräkning
TILLGÅNGAR
2014-04-30
Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor
Summa varulager
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar
Summa omsättningstillgångar
9 372
9 372
11 988
Summa tillgångar
11 988
EGET KAPITAL OCH SKULDER
2 616
2 616
2014-04-30
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Riskkapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
7 588
7 588
11 988
Summa eget kapital och skulder
11 988
4 400
4 400
9
10
11
Download