pressmeddelande 001030

advertisement
PRESSMEDDELANDE 001030
Easy T startar reseförsäkringstjänst tillsammans med IKANOföretaget SAFE Försäkringar
Easy T Travel, www.easyt.se, kan erbjuda en ny försäkringstjänst som är utvecklad i
samarbete med SAFE Försäkringar. Ledordet i den nya satsningen är enkelhet som ger lågt
pris, vilket stämmer väl överens med både SAFEs och Easy T:s affärsidéer. Tjänsten
innebär att resenären kan beställa sin reseförsäkring direkt i anslutning till resebokningen.
På några få dagar har tjänsten blivit en succé där mer än var femte resenär köper en
försäkring.
Easy T har nyligen infört möjlighet att i anslutning till resebokningen även beställa sin
reseförsäkring direkt på nätet. Efterfrågan på försäkringen har varit långt över förväntan.
– Priset på resorna är lågt; försäkringarna är billiga, mellan 30 och 50 procent billigare än
marknadens övriga reseförsäkringar; självrisken lägsta möjliga; och det går snabbt och
enkelt att beställa. Detta sammantaget har förmodligen bidragit till den stora efterfrågan,
säger Stefan Melander, affärsutvecklare på Easy T.
Easy T erbjuder två olika försäkringsalternativ varav den vanligaste, Addera, fungerar som
ett komplement till hemförsäkringen och utgör ett skydd mot bl a stöld och olycka på
resemålet. Samarbetet mellan Easy T och SAFE Försäkringar är nytt men planeras att
fördjupas genom nya gemensamma tjänster.
– Vi har båda samma målsättning, att göra det enkelt och prisvärt för kunderna, säger
Christian Ellow, vd SAFE Försäkringar. Liksom Easy T har vi minimerat administrationen
och tagit bort fördyrande mellanhänder. Med vår gemensamma filosofi räknar vi med att
tillsammans kunna utveckla fler intressanta reserelaterade tjänster i framtiden.
Alla telefonnummer och övriga uppgifter ligger på Easy T:s sajt, vilket gör det enkelt att ta
reda på vart man ska vänd sig och hur man går tillväga om olyckan är framme, oavsett var
man är i världen.
För ytterligare information kontakta:
Stefan Melander, affärsutvecklare
Tel: 08-55 60 39 70 eller 070-265 89 71
E-post: [email protected]
Michael de Jong, vd Easy T
Tel: 08-55 60 39 70 eller mobil 070-529 89 99
E-post: [email protected]
Eva Adell, affärsområdeschef Safe
Tel: 046-38 52 04 eller 070-893 81 21
E-post: [email protected]
Christian Ellow, vd SAFE Försäkringar
Tel: 046-38 52 00 eller 0709 326671
E-post: christian.ello[email protected]
Om SAFE Försäkringar
SAFE Försäkringar är ett svenskt försäkringsbolag som ingår i IKANO-gruppen. Företaget
har funnits sedan 1990 och har sedan starten tecknat fler än 1.000.000 försäkringar. SAFE
Försäkringar tillhör samma familj som b IKANO Banken och släkt med IKEA. Företaget har
som filosofi att erbjuda försäkringar som är enkla, bekväma och prisvärda för kunden.
SAFE Försäkringar har 12 anställda och en premieintäkt om 123 Mkr. (1999).
Easy T AB (publ), Södermälarstrand 13, 118 20 Stockholm, Sweden.
Tel: +46-8-55 60 39 70 Web: http://www.easyt.com, Email: [email protected]
Copyright © 2000 Easy T AB (publ), All rights reserved.
Download