ÖVNING 4 NEK. 15 september 2011 Frank kap 6

advertisement
ÖVNING 4 NEK. 15 september 2011
Frank kap 6-8
1. Förklara varför en lagstiftning om att arbetsgivaren inte får fråga en arbetssökande om
eventuell framtida föräldraledighet torde vara meningslös.
2. Illustrera ett spelförslag i ett diagram, för en person med riskaversion. Märk ut
förväntad nytta av spelet, förväntat värde av spelet, samt vad personen skulle vara
beredd att betala för spelet. Antag att spelet ger en 50-50 chans att vinna antingen 10
eller 50 kr.
3. Förklara med egna ord innebörden av, och ge exempel på:
a. Adverse selection
b. Moral hazard
4. Under föreläsningen diskuterade vi det ”orättvisa” i att ta ut en högre premie för
bilförsäkringar för unga killar är för äldre damer. Antag att ett försäkringsbolag
hörsammar detta och beslutar att samma premie ska gälla för alla i detta
försäkringsbolag. Vad tror du konsekvenserna av detta blir? Om de frågade dig om råd
innan de införde samma premie, hur skulle du då råda dem?
5. Fundera på varför du tror att det amerikanska sjukförsäkringssystemet fungerar så
dåligt. I USA står många utan försäkring och premien för privata försäkringar är
väldigt hög. (Tänk i termer av adverse selection och moral hazard)
6. Statistik visar att bra prestationer som belönas med positiv feedback tenderar att
efterföljas av sämre prestationer. Dåliga prestationer som straffas med negativ kritik
tenderar att efterföljas av bättre prestationer. Ska vi tolka detta som att det är viktigare
att kritisera dåliga prestationer än att berömma goda prestationer?
7. Antag att du och en annan person tillsammans erbjuds 100 kr att dela på. Villkoret är
dock att ni kommer överens om fördelningen av dem. Fördelningen går till så att din
motpart föreslår en fördelning, och du tackar ja eller nej. (Ni får inte prata med
varandra) Endast ifall du tackar ja får ni pengarna.
a. Skulle du tacka ja till 50 kr?
b. Skulle du tacka ja till 20 kr?
c. Skulle du tacka ja till 5 kr?
d. Ifall det istället gällde 1.000.000 kr, skulle du tacka ja till 200.000kr?
e. Skulle du tacka ja till 50.000 kr?
8. Känner du till Fångarnas Dilemma? Om inte, läs på det avsnittet. Vi kan använda det
för att tolka en del andra samordningsproblem i samhället. Kan du t.ex. beskriva
”allmänningens tragedi” som ett fångarnas dilemma? (Tips 1: det viktiga i den här
typen av situationer är att det individuellt rationella valet inte leder till den socialt
optimala situationen. Människorna skulle kunna göra bättre genom att fatta andra
beslut. Tips 2: De båda strategierna kan beskrivas som ”många får” respektive ”få
får”)
9. Kommentera följande påståenden (är de rätt eller fel?):
a) Om Erik är riskneutral är han indifferent mellan valet att med
säkerhet få 1 000 kr eller att med 50% sannolikhet få 20 000 eller att
med 50% risk behöva betala 15 000kr.
b) Eftersom folk i allmänhet är riskaversa kan försäkringar vara Pareto
förbättrande (dvs alla kan få det bättre utan att någon får det sämre).
c) Adverse selection kan tränga-ut låg-riskgrupper från
försäkringsmarknaden och göra det svårt att hitta köpvärda privata
försäkringar.
d) Det kan aldrig ur samhällets synpunkt vara optimalt att tvinga
individer att teckna försäkringar.
e) Moral hazard problemet beror på asymmetrisk information och kan
på försäkringsmarknaden lösas genom göra försäkringar
obligatoriska.
10. Asymmetrisk information förekommer på nästan alla marknader. Ge några exempel på
hur man kan minska problemen med asymmetrisk information. Varför tror du man får garanti
när man köper en TV men inte när man köper citroner på ICA?
Download