Arbetsschema ”Ryggrads- och ryggradslösa djur”, år 7, biologi Syfte

advertisement
Arbetsschema ”Ryggrads- och ryggradslösa djur”, år 7, biologi
Syfte
Syftet med detta arbetsområde är att öva arbete i grupp. Det är viktigt att du tar
ansvar för arbetet och att alla i gruppen bidrar till att slutföra arbetet.
Mål
Efter detta arbetsområde ska du:
 kunna ge beskriva och ge exempel på olika djur utan ryggrad
 veta vad leddjurens hudskelett har för uppgift
 kunna skilja på mångfotingar, kräftdjur, spindeldjur och insekter
 veta vilka djur som är ryggradsdjur
 veta vilka uppgifter ryggradsdjurens skelett har
 veta vad som utmärker fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur
 kunna beskriva egenskaper hos ryggradsdjur som är anpassningar till ett liv på land respektive i
vattnet
 känna till för- och nackdelar med att vara växelvarm respektive jämnvarm
Arbetsgång
Du och din grupp ska tillsammans tillverka ett spel med temat biologi. Jag kommer att bestämma vad just
ert spel ska handla om. Ni kommer att få ett kapitel ur biologiboken tilldelat er och ni ska tillverka ett spel
som behandlar detta kapitel. Se till att få med målen som behandlar ert kapitel. Ni får gärna ta med
ytterligare frågor för att fylla ut spelet (de ska ha med biologi att göra).
Spelet ska vara i stil med TP, alltså att spelarna ska försöka svara rätt på ett antal frågor och ta sig runt ett
bräde/en spelplan. Ni får utforma spelplanen som ni själva vill, tänk bara på att kompromissa i gruppen.
Instruktion till spelet:




Börja med att läsa hela det aktuella kapitlet i boken- alla i gruppen gör detta. Diskutera
svårigheter/oklarheter tillsammans eller fråga mig om det blir för svårt.
Fortsätt sedan med att göra alla frågekort till spelet. På frågekortet måste både frågan och svaret
finnas med. Se till att svaret inte lyser igenom på framsidan av kortet. Om ni inte lyckas få ihop
tillräckligt många frågor får ni gärna lägga till några som handlar om klimat, syror och baser eller
matspjälkningen.
När detta är klart kan ni om ni har tid över tillverka ett bräde/en spelplan till. Tänk på att göra en
instruktion till spelet. Kanske behövs också någon form av spelpjäser? Lera kan vara ett bra
material till detta.
Sedan ska ni byta spel med varandra och spela dessa i er grupp. Du ska då lära dig målen som hör
till spelet. Du måste då först ha läst igenom kapitlet för att få kunskapen som krävs för att kunna
svara på frågorna.
Spelet ska vara färdigt efter lektionen den 28/1. Det kommer sedan att finnas några lektioner till repetition
(spela varandras spel och jobba med kapitlet).
Området kommer att avslutas med ett förhör, den 11/2, på alla mål för att jag ska kunna se att du uppfyllt
målen.
Download