nyanställd i världen

advertisement
NYANSTÄLLD I VÄRLDEN
2016-08-05
Cecilia Calais
[email protected]
Anställningsvtalet
avtalsparterna – vem är arbetsgivare?
uppdragets längd – visstids- eller tillsvidareanställning?
uppsägning – vilka regler gäller beträffande tid och form?
avgångsvederlag?
Familj
vilka omfattas?
vad gäller för familjemedlemmar tex. beträffande
försäkringar? uppehållstillstånd?
likställs sambo med make/maka tex beträffande rätt till
socialförsäkring?
Lön, ersättningar och förmåner
årslön, månadslön, varannan vecka? extra löner?
semesterersättning?
lönerevision?
netto eller brutto? innehålls skatt?
sociala avgifter/egenavgifter? föräldraledighet? VAB?
andra förmåner?
kompetensutveckling?
Pensioner och försäkringar
lokalt pensionsintjänande?
vilka försäkringar ingår i anställningen?
när gäller försäkringarna? arbetstid/fritid? utomlands?
vilka försäkringar ska man behålla i Sverige?
Andra förmåner
resor?
bostad/bostadsbidrag?
bidrag till flyttkostnader/magasinering?
Hälso- och sjukvård
hälsokrav för lokala försäkringar?
subventionerade läkemedel?
omfattning under anställningstiden, tex vid utlandsvistelse?
vad gäller vid långvarig sjukdom/arbetsoförmåga?
Avslut
uppsägningstid?
grund för uppsägning?
lokal arbetsrätt (till skydd för arbetstagare och –
givare)?
kostnader i samband med återflytt till Sverige?
FRÅGOR?
Download