Fråga 3 Bidragsanalys (Lösning)

advertisement
AID……………………...
722G76 (2)
Fråga 3 Bidragsanalys (15 p)
Fyll i värden för de rutor som är markerade (a – e) i tabellen nedan. Varje rad betraktas för
sig.
Försäljningspris/st
Rörlig
kostnad/st
Fast
kostnad
totalt
475
a)
b)
675.000
110
825
480
Täckningsgrad
Täckningsbidrag/st
150
25 %
Beräkningar behöver inte redovisas.
SVAR:
a) ………………………………
3p
b) ………………………………
3p
c) ………………………………
3p
d) ………………………………
3p
e) ………………………………
3p
Lösning
a)
Rörlig kostnad/st: (475-150) = 325
Antag, fasta kostnader = X
475 x 5.000 – 325 x 5.000 – X = - 50.000
X = 800.000
400.000
c) st
d)
1.200 st
-140.000
Antal
sålda
enheter
5.000
0
40
475
Säkerhetsmarginal
- 50.000
18 %
1.400.000
e)
Resultat
75.000
2.500
b)
Kritisk omsättning: FK/TG = 675.000/0,18 = 3.750.000
Volym vid den kritiska punkten: 75.000
Pris: 3.750.000/75.000 = 50
c)
Pris/st: (110 + 40) = 150
Säkerhetsmarginal = Faktisk volym – Volym i kritiska punkten
Antag att den faktiska volymen är X
150 x X – 110 x X – 1.400.000 = 400.000
X = 45.000
Kritisk volym (FK/TB/st): 1.400.000/40 = 35.000
Säkerhetsmarginal: (45.000 – 35.000) = 10.000
d)
TB/st: (825 – 475) = 350
Resultat: 350 x 1.200 = 420.000 (d v s det bidraget som överstiger de fasta
kostnaderna)
e)
Antag att fasta kostnader uppgår till X
TG = TB/st/FP/st
0,25 = TB/480
TB = 120
120 x 2.500 – X = -140.000
X = 440.000
Svar: de fasta kostnaderna uppgår till 440.000
Download