Redovisning och kalkylering

advertisement
Redovisning och kalkylering
Föreläsning 17
Nyckeltal, Sten Ljunggren
Sten Ljunggren
[email protected]
1
Produktkalkylering
•
F16 Styrning och ekonomiska grundbegrepp
•
F18 Självkostnadskalkylering
•
F19 Bidragskalkylering
F16‐19, Produktkalkylering, Sten Ljunggren
• F17 Kostnader och resultatplanering
2
Kostnadsberäkning
Med hänsyn till prisstegringar – kalkylmässiga
Med hänsyn till volym – budget, normal, kapacitet
F16‐19, Produktkalkylering, Sten Ljunggren
Med hänsyn till resursförbrukning över tiden – avskrivningar
3
4
Nyckeltal, Sten Ljunggren
Resultatplanering
Resultat = total intäkt – rörlig kostnad – fast kostnad
Resultat = pris/st x antal – rörlig kostnad/st x antal – fast kostnad
Täckningsbidrag
Ska räcka till att täcka de fasta kostnaderna
och ge en vinst
Täckningsgrad
Täckningsbidraget i förhållande till
priset/intäkterna
Sökt volym:
Den försäljningsvolym som ger en viss vinst
Kritisk punkt:
Den försäljningsvolym där vinsten blir noll
Nyckeltal, Sten Ljunggren
Några begrepp:
Kritisk omsättning Kritisk punkt uttryckt i omsättning (kronor)
Säkerhetsmarginal Hur mycket försäljningen kan falla innan det
blir förlust
5
Täckningsbidrag (TB) och Täckningsgrad (TG)
Täckningsbidrag = total intäkt – rörlig kostnad
Täckningsbidrag = pris/st x antal – rörlig kostnad/st x antal
Täckningsbidrag = (pris/st – rörlig kostnad/st) x antal
Täckningsbidrag/st = pris/st – rörlig kostnad/st
Täckningsgrad = täckningsbidrag/total intäkt
eller
Täckningsgrad = täckningsbidrag per st/ pris per st
Nyckeltal, Sten Ljunggren
Täckningsbidrag = (täckningsbidrag/st) x antal
6
Kritisk punkt (nollpunkt, break‐even point)
Resultat = pris/st x antal – rörlig kostnad/st x antal – fast kostnad
Nyckeltal, Sten Ljunggren
0 = pris/st x X– rörlig kostnad/st x X – fast kostnad
7
Säkerhetsmarginal
Säkerhetsmarginal i kr = nuvarande volym – kritisk punkt
Nyckeltal, Sten Ljunggren
Säkerhetsmarginal i % = (nuvarande volym – kritisk punkt)/verklig volym
8
Kritisk omsättning
Resultat = total intäkt – rörlig kostnad – fast kostnad
Varför inte:
Kritisk omsättning = Fasta kostnader/täckningsgrad
Nyckeltal, Sten Ljunggren
0 = X – rörlig kostnad – fast kostnad
9
Täckningsbidrag/st
=
pris/st ‐ rörlig kostnad/st
Täckningsbidrag
=
(pris/st ‐ rörlig kostnad/st) x antal
= pris/st ‐ rörlig kostnad/st
––––––––––––––––––––
pris/st
= fast kostnad + sökt vinst
––––––––––––––––––––
täckningsbidrag/st
Kritisk punkt
= fast kostnad
––––––––––––––––––––
täckningsbidrag/st
Kritisk omsättning
= kritisk punkt x pris/st
Säkerhetsmarginal
= nuvarande volym ‐ kritisk punkt
= nuvarande volym ‐ kritisk punkt
–––––––––––––––––––––––––
nuvarande volym
Täckningsgrad
Sökt volym
Säkerhetsmarginal (%)
Nyckeltal, Sten Ljunggren
Resultatekvationer ‐ sammanställning
10
Resultatplanering ‐ övning
Ett företag köper och säljer en produkt med följande budgeterade värden
inför kommande verksamhetsår:
Pris/st
Inköpspris/st
Totala fasta omkostnader
100 kr
60 kr
80 000 kr
a) Beräkna kritisk omsättning i enheter.
b) Beräkna säkerhetsmarginalen i procent.
c) Hur många enheter måste man sälja för att få en vinst på 100 kkr?
Nyckeltal, Sten Ljunggren
Budgeterad försäljning uppgår till 3 000 enheter
Ett handelsföretag beräknar att man i branschen har en genomsnittlig
täckningsgrad på 30 procent. Nu är man intresserad av att etablera en
ny butik som kräver fasta omkostnader per år på 400 000 kronor.
Dessutom vill man ha en vinst på 200 000 kronor.
Vilken omsättning måste man uppnå?
11
Download