Kärlundersökningar

advertisement
Kärlundersökningar
2012-13
Fall 2
Fall 2
Önskad undersökning:
Ultraljud halskärl.
Remisstext:
Man född 1949 som insjuknat med stroke med högersidiga
symtom och afasi, trombolysbehandlad och symtomen har
gått i nästan komplett regress. Kommer nu för
karotisutredning.
Frågeställning:
Signifikanta stenoser?
2
DX ICA – rörlig bild
3
DX ICA
4
DX ICA dist – rörlig bild
6
SIN BULB – rörlig bild
7
SIN ECA-ICA tvärsnitt – rörlig bild
8
SIN ECA-ICA tvärsnitt – rörlig bild
9
SIN ECA-ICA tvärsnitt – rörlig bild
10
SIN ECA-ICA tvärsnitt – rörlig bild
11
SIN ICA – rörlig bild
12
SIN ICA – rörlig bild
13
Utdrag ur operationsberättelsen
”…öppnar carotis communis och
interna skarpt. Man kommer in i ett
område med dubbel-lumen under ett
ganska långt avsnitt. Således finns en
lokal dissektion som dock upphör cirka
3 cm upp i interna. Vid bifurkationen
och vid dissektionens början finns en
djup usur och i denna halvfärska
tromber.”
Epidemiologi
•5-22% av stroke <45 åå.
•Vanligast i 40-årsåldern.
Patologi
Rift i intima
Rift i vasa
vasorum
Schievink WI. Spontaneous dissection of the carotid and vertebral arteries.
N Engl J Med. 2001;344:898–906.
Orsaker
•Yttre: Trauma – hyperflexion, inbromsning
• Kräkning, långvarig huvudböjning, takmålning, berg-ochdalbana, yoga, långa telefonsamtal, löpband, trampolinhopp
• Sövning, finnålsaspiration, HLR
• Infektion
Although chiropractic neck manipulations have often been cited as a trigger for
dissection, patients with carotid artery dissections often present with neck pain and
hence may see a chiropractor, making a causal relationship difficult to establish.
• Inre: Genetiska
18
Symtom
•Huvudvärk
•Nackvärk
•Horner
•Kranialnervskador
•Tinnitus
•Ischemi
19
Imaging
•(DSA)
•MRI
• MRA, T1, T2, Proton density, 2-D
TOF, CE
•CTA
•Ultraljud
20
Ultraljud
•Ej gold-standard
•Lågvolymsflöden, högresistensflöden
• Höggradig lumenpåverkan  ultraljud bra
• Icke-ischemisk dissektion  sensitivitet 71%
• Ischemisk dissektion  sensitivitet 95-96%
23
Download