722G76
UPPGIFT 1-5 BIDRAGSANALYS
LÖSNING
Ett företag tillverkar en produkt som säljs för 375 kr/st. För nuvarande sker tillverkningen i en
liten fabrik med mycket direkt arbetskraft. P.g.a. detta är de rörliga kostnaderna höga och
uppgår till 225 kr/st.
Förra året sålde företaget 30.000 st. med följande resultat:
Försäljning (30.000 st.)
Rörliga kostnader
Totalt täckningsbidrag (TTB)
Fasta kostnader
Resultat
11.250.000
6.750.000
4.500.000
3.150.000
1.350.000
Uppgift:
1. Beräkna Täckningsgrad och Kritisk punkt (Break-even-punkten eller Nollpunkten)
2. P. g. a. lönehöjningar förväntar sig företaget att de rörliga kostnaderna kommer att öka
med 45 kr/st. Om detta blir verklighet och om försäljningspriset förblir 375 kr/st., vad
blir då den nya Täckningsgraden (TG) respektive Kritiska punkten.
3. Med förutsättningarna i 2, hur många styck måste säljas för att nå samma resultat som
ovan (1.350.000)?
4. VD anser att man måste höja försäljningspriset. Hur mycket man höja priset för att
behålla Täckningsgraden (TG) med den nya lönekostnaden?
5. Utgå från den ursprungliga situationen. Företaget diskuterar också att bygga en ny
automatiserad fabrik. En sådan fabrik skulle minska de rörliga kostnaderna med 40%,
men leda till en fördubbling av de fasta kostnaderna.
Om den nya fabriken byggs, vad blir då den nya Täckningsgraden respektive Kritiska
punkten?
6. Om den nya fabriken byggs, hur många produkter måste man sälja för att få samma
vinst som förra året?
SVAR:
1. TB: (375 – 225) = 150
TG:
150
x 100 = 40%
375
Kritisk punkt:
(TB = Täckningsbidrag/st.)
Kritisk punkt (volym):
FK
TB
3.150.000
 21.000 st.
150
Kritisk punkt (intäkt):
FK
TG
3.150.000 = 7.875.000 kr. (4.725.000 / 225 = 21.000 st)
0,40
2. TB: (375 – 270) = 105
TG:
105
 100  28%
375
Kritisk punkt:
3.150.000
 30.000 st.
105
Kritisk punkt (intäkt):
3.150.000
 11.250.000 kr
0,28
3. Antag att nödvändig försäljning är X st!
1.350.000 = (375 – 270)X - 3.150.000 > X ≈ 42.857 dvs ökning med ung. 43%!
4. TG = 40%
Försäljningspris: X
( X  270)
 100  40 > X = 450 dvs försäljningspriset måste öka med
X
(450-375) =75 kr.
5. Ny rörlig kostnad: 60% x 225 = 135
Ny fast kostnad. 2 x 3.150.000 = 6.300.000
TG:
(375  135)
 100  64%
375
Kritisk punkt:
6.300.000
 26.250 st.
(375  135)
Kritisk punkt (intäkt):
6.300.000
 9.843.750 kr
0,64
6. Antag att nödvändig försäljning är X!
1.350.000 = (375 – 135)X – 6.300.000 > X = 31.875 st.