För varje enskild PSF-fabrik inom anläggningen:

advertisement
Formulär 6: PSF
ISP:s anteckningar
Produktion av PSF-kemikalier
För varje enskild PSF-fabrik inom anläggningen:______________
Fabrik nr:
Fabrikens namn
Fabrikens byggnadsnummer inom anläggningen alt. geografiska koordinater
Namn på ägaren av fabriken
Namn på företaget som driver fabriken
Huvudsaklig verksamhet vid fabriken med avseende på PSF-kemikalie (enligt Appendix 4)
Produktion av enskild PSF-kemikalie vid fabriken under året
a) Totalt producerad mängd1 (ton):
b) Därav mängd explosivämnen (ton):
c) Därav mängd polymerer (ton):
d) Producerad mängd2 som används vid fabrik [nr] inom anläggningen (ton):
Fabrik nr:
Fabrikens namn
Fabrikens byggnadsnummer inom anläggningen alt. geografiska koordinater
Namn på ägaren av fabriken
Namn på företaget som driver fabriken
Huvudsaklig verksamhet vid fabriken med avseende på PSF-kemikalie (enligt Appendix 4)
Produktion av enskild PSF-kemikalie vid fabriken under året
a) Totalt producerad mängd1 (ton):
b) Därav mängd explosivämnen (ton):
c) Därav mängd polymerer (ton):
d) Producerad mängd2 som används vid fabrik [nr] inom anläggningen (ton):
1/2
Formulär 6: PSF
2/2
Fabrik nr:
Fabrikens namn
Fabrikens byggnadsnummer inom anläggningen alt. geografiska koordinater
Namn på ägaren av fabriken
Namn på företaget som driver fabriken
Huvudsaklig verksamhet vid fabriken med avseende på PSF-kemikalie (enligt Appendix 4)
Produktion av enskild PSF-kemikalie vid fabriken under året
a) Totalt producerad mängd1 (ton):
b) Därav mängd explosivämnen (ton):
c) Därav mängd polymerer (ton):
d) Producerad mängd2 som används vid fabrik [nr] inom anläggningen (ton):
Total produktion
Totalt producerad mängd PSF-kemikalier vid fabriksanläggningen (ton):
Totalt producerad mängd slutprodukter vid fabriksanläggningen (ton):
Bilagor (antal, rubricering av respektive bilaga)
Övriga upplysningar
Infoga fler rader vid behov.
1Mängden
PSF - ämne som använts vid annan/samma fabrik inom anläggningen för produktion av PSFs.
mängd slutprodukter (som är PSF-ämne) som under året producerats vid fabriksanläggningen, dvs. summan av
a) minus e) för samtliga enskilda PSF-fabriker.
2Sammanlagd
Download