Uppgift: hitta framgångsexempel på UF-mässan

Uppgift: hitta framgångsexempel på UF-mässan
Vad krävs för att hitta en rolig företagsidé till UF-företaget? Fråga dem som
redan gjort det. Intervjua företag som du tycker har en spännande produkt!

Om företaget säljer en tjänst, hur såg vägen ut från idé till en färdig tjänst?
Hur satte de sitt pris? Hur har de gjort för att nå ut till sina kunder? Vad hade
de gjort annorlunda idag, om de börjat från början?

Om företaget tagit fram en egen produkt. Hur lång tid tog det? Vad har de lärt
sig? Vad hade de gjort annorlunda idag, om de börjat från början?

Om företaget importerat en produkt, hur hittade de den? Hur lång tid tog det
att få hem produkten? Vilka utmaningar har de mött?

Vilken monter på mässan tycker jag bäst visar upp företagets verksamhet?
Ta bild och ställ frågor kring hur företaget tänkt när de tagit fram en monter
som passar för sin produkt.

Hur bemöter företagen kunder? Ge tre exempel på bra öppningsfraser som
väcker intresse.

Alla UF-företag ska ha minst en rådgivare. Hitta tre bra exempel på saker
som rådgivaren kunnat hjälpa till med, och som gjort att UF-företaget
utvecklats snabbare?

I ett UF-företag har man olika roller, en person är VD, en är ekonomiansvarig,
någon ansvarar för marknadsföring etc. Hur gjorde företaget för att bestämma
vilka roller man har i företaget? Hitta olika sätt som man bestämt sina roller på
och ta reda på fördelar/nackdelar.
TIPS: Se mer på #UFSTHLM och #EPR2016
Följ Ung Företagsamhet på @UFSTHLM