Tävlingen Årets Marknadsförare
I den här tävlingen bedöms hur ni i UF-företag lyckats med marknadsföring och PR
kring ert företag. Det gäller att samla poäng i fyra olika delar. Varje del bedöms utifrån
det underlag ni skickar in till oss. Varje del är värd lika mycket och det är max 10 poäng
som kan delas ut för varje del. MEN man behöver inte göra alla delar för att vara med
och tävla, utan gör man en eller kanske två delar riktigt bra så har man ändå chans på
höga poäng. Kom ändå ihåg: desto mer ni gör och desto bättre ni gör det, desto mer
poäng kan ni få. Ett UF-företag få max 40 poäng och det företag med högst poäng
vinner tävlingen!
Grundläggande krav för tävlingen Årets Marknadsförare
Alla registrerade UF-företag i Örebro Län kan tävla. Anmälan till tävlingen ska göras på
vår hemsida www.ungforetagsamhet.se/orebro/tavlingar genom att ladda upp en pdf
som visar de olika delarna som poängsätts. Deadline 25 februari.
Ett bidrag kan bestå av printscreens på era sociala medier, länkar till hemsidor, kopior
av artiklar från tidningar eller webbartiklar, bilder på ert marknadsföringsmaterial, länk
till reklamfilm mm. Allt material ska sparas ihop till en pdf-fil.
De fyra delarna som bedöms är följande:
1. Reklamfilm/Infofilm- max 10 poäng
 Hur välgjord filmen är
 Hur väl budskapet om företaget/produkten/tjänsten framgår
 Finns det något unikt/en intresseväckare/ något nytänk
2. Sociala medier- max 10 poäng
 Hur aktiva ni är på sociala medier så som, hemsidor, facebook,
instagram, twitter m.m. med ert företag och med hashtagen #uforebrolan
 Hur väl ni har målgruppsanpassat er marknadsföring på internet
 Hur mycket flöde/likes/besök/köp har er strategi på de olika medierna
genererat
3. Traditionella medier- max 10 poäng
 Har ni synts i tidningar/radio/tv med ert UF-företag- hur mycket och hur
väl stärks UF-företaget av det som står?
4. PR & Marknadsföring- max 10 poäng
 Har ni blivit omnämnda av något annat företag/blogg/person (gäller
både i traditionella medier och på sociala medier)- hur mycket och hur
väl stärks UF-företaget av det som står?
 Har ni gjort någon fysisk marknadsföringsaktivitet- t.ex. delat ut
flygblad, haft ett företagsevent, suttit upp affischer,