Tävlingskriterier Årets Kooperativa UF

advertisement
Stänger 15:e mars 16.00
Årets Kooperativa UF-företag
Alla UF-företag som ställer ut på mässan EPR 16 och är minst tre personer har möjlighet att delta i tävlingen
Årets kooperativa UF-företag i Fyrbodal.
Så här deltar ni!
En beskrivning på max en A4-sida ska laddas upp, pdf-format och max 3 mb, i inloggat läge på vår hemsida,
www.ungforetagsamhet.se. Döp ERT bidrag till ERTFÖRTEGSNAMN_ÅRETS KOOPERATIV. Deadline för
denna tävling är den 15 mars kl 16:00.
Ni får också bifoga en bild/bilder på varan eller tjänsten på max en A4.
Er förmåga att beskriva företagets kooperativa och hållbara företagande kommer att bedömas och hjälpa juryn
att före mässdagen skapa sig en uppfattning om hur kooperativt UF-företaget är.
Vad är ett kooperativt företag?
I kooperativa företag tror man att det är värdefullt att dela på ansvar, arbete, beslut och också de vinster som
företaget gör. Kooperativ bygger på värderingarna självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa
och solidaritet. Sju kooperativa principerna beskriver hur ett kooperativ lever efter sina värderingar. Till
exempel att det styrs demokratiskt, att alla medlemmar deltar, att man är bra på samarbete även med andra
organisationer och att man tar hänsyn till miljön och samhället i övrigt. Kooperativ runt om i världen
använder samma grundläggande principer och värderingar. Gör ni?
Genom att svara på frågorna nedan har ni chansen att visa hur kooperativa ni är! Vi lägger särskilt stor vikt vid
demokrati, samarbete (både internt och med t ex andra UF-företag), lärande och samhällsmiljöhänsyn.
I det skriftliga tävlingsbidraget ska framgå:



UF-företagets namn,
affärsidé,
region samt att beskrivningen avser tävlingen Årets kooperativa UF-företagi Fyrbodal.
Dessutom ska ni i ert bidrag svara på nedanstående:
Beskriv hur ert UF-företag är organiserat för att skapa en rättvis arbetsfördelning, största möjliga
delaktighet och en demokratisk styrning av företaget. Motivera och förklara de val ni gjort och vilka
positiva effekter som uppnåtts med dessa!
Beskriv hur ni har samarbetat med andra företag och organisationer. Glöm inte att berätta om ni
haft samarbete med andra UF-företag och gärna UF-företag på andra skolor!
 På vilket sätt tar ni ansvar för er omvärld (miljömässigt, socialt)?
 Har ni något annat som ni vill anföra som skulle stärka er som ett kooperativt UF-företag i juryns
ögon? (hämta gärna inspiration från värderingarna ovan).
Du kan läsa mer om de kooperativa principerna här: coompanion.se/korta-fakta-om-kooperation/
Juryn i tävlingen Årets kooperativ bedömer:




UF-företagets kooperativa organisation och ansvarsfördelning samt UF-företagets förmåga att se
effekter av den organisation och ansvarsfördelning de valt.
Hur UF-företaget samarbetat med andra UF-företag
Hur UF-företaget påverkar eller tar hänsyn till samhälle och eller miljö.
Förmåga att reflektera över sitt eget lärande i ovanstående punkter.
Download