Årets UF-företag – kvaltävling 1 Företagspresentation

Årets UF-företag – kvaltävling 1
Företagspresentation - region Halland
Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag, för att
därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. UF-företaget kommer att bli
bedömt efter nedanstående tävlingskriterier.
Är ni osäkra på hur ni skall gå tillväga kan ni alltid höra av er till oss på Ung
Företagsamhet i Halland. Tänk på att använda ert nätverk som kan ge er tips och
idéer.
Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp
och ner i företaget, har du lärt dig något med andra ord har du ett UF-företag? Då
kan du tävla i Årets UF-företag.
Tävlingen syftar till att visa vad UF-företaget lärt sig, vilken utveckling de upplevt
genom att omvandla en idé till ett företag. UF-företagarna ska visa upp att de förstår
kopplingen mellan alla olika delar i ett företag, produkten (varan/tjänsten),
prissättningen, marknaden, hur företaget är organiserat och resonera över
affärsmässigheten i UF-företaget och på vilket sätt de skulle kunna vidareutveckla
verksamheten i framtiden. I tävlingen Årets UF-företag i Sverige förutsätts att UFföretaget, likt andra företag, strävar efter ekonomisk hållbarhet och har ekonomisk
vinst som ett mål. Det företag som vinner är ett företag har lyckats med affärsidén,
lyckats få kunder intresserade och har förmågan att förklara hur det gick till.
Grundläggande krav för tävlingen Årets UF-företag
För att få delta i tävlingen Årets UF-företag krävs det att UF-företaget ställer ut på
den regionala UF-mässan 16 mars. UF-företagare som tävlar i tävlingen Årets UFföretag får max fylla 21 år den 31 juli 2016.
Lokala uttagningar
Inför mässan kommer det ske lokala uttagningar. Uttagningarna kommer att äga rum
i varje kommun med en utvald jury i respektive kommun (Hylte kommun tävlar i
Halmstad) och UF-företagen kommer att hålla sin företagspresentation inför juryn
under januari månad.
Ni anmäler er till tävlingen i mässanmälan som öppnar den 9 december.
Totalt går 18 UF-företag vidare från de lokala uttagningarna och får skicka in
företagsrapporter. Därefter utses 6 UF-företag som fortsätter sin tävlan under
mässan den 16 mars.
Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget
kommer att bli bedömd inom fyra olika moment (alla moment är lika mycket värda):
A. Företagspresentation (lokala uttagningar)
B. Rapport (de 18 UF-företag som går vidare efter presentationen)
C. Företagspresentation och intervju inför jury (de 6 UF-företag som går
vidare efter rapport)
D.
Montern (de 6 UF-företag som går vidare efter rapport)
Deltävling till EM i Ung Företagsamhet
Det UF-företag som vinner titeln Årets UF-företag i Sverige representerar Sverige på
Europamästerskapen i Ung Företagsamhet (Junior Achievement Europe Company of
the year competition) som genomförs den 11-13 juli i Belgien*. Vinnarna får också
representera organisationen Ung Företagsamhet under olika events följande läsår.
*Med reservation för ändring
Del 1 - Företagspresentation
Företagspresentationen bedöms enligt följande:

Företagspresentationens relevans, struktur och innehåll 70 %

Leveransteknik, visuellt hjälpmedel och originalitet 30 %
Syfte:
Företagspresentationen ger en möjlighet att presentera företaget och få potentiella
kunder att nappa på affärsidén vilket är inte helt enkelt men oftast blir
företagspresentationen en mycket spännande och adrenalinfylld upplevelse för de
flesta UF-företagare. Det är en företagspresentation som ska rikta sig till investerare
eller företagspartners för att väcka intresse till samarbete. Det här är inte en
produktpresentation.
Företagspresentationen skall innehålla följande

Samarbete och teamutveckling inom UF-företaget (lärdomar och
erfarenheter från UF-året, positivt och negativt)

Genomförda aktiviteter under UF-året

Möjlig fortsatt utveckling

Ekonomisk rapport – Beskrivning av ekonomin i företaget
Så går presentationen till:
Presentationen kommer att ske inför en jurygrupp, men presentationen ska kunna
anpassas till en stor publik. Presentationens längd är max fyra minuter per
företag och den ska vara affärsmässig men inte allt för allvarlig. Max fem
personer får presentera företaget och alla måste vara medlemmar i UFföretaget, alla presentationsrelaterade aktiviteter ex film/musik ska vara inkluderade
i de 4 minuterna. OBS! Poängavdrag sker med 20 % om presentationen drar över
med mer än 10 sekunder.
I samband med företagspresentationen finns ingen möjlighet för juryn att ställa
frågor så se till att presentationen är tydlig.
Juryn bedömer:

Struktur – Presentationen ska summera de viktigaste framgångarna och
erfarenheterna. Den ska levandegöra företagets med- och motgångar under
året

Relevans och innehåll - presenterar de relevanta områden och har
innehållet substans. Presenterar de fortlöpande förbättringar i företaget, har
de tagit tillvara på dessa erfarenheter, har de kunnat vända motgång till
framgång och dragit nytta av erfarenheterna i driften av företaget?

Framförande - Finns det närvaro, samspel, interaktion, tempo och rörelse i
presentationen

Visuella hjälpmedel, marknadsföringsmaterial och originalitet - Det
visuella stödet i presentationen är kreativt och inte bara en repetition av vad
de pratar om eller läser från. Finns förmågan att presentera företaget på ett
originellt sätt men ändå professionellt eller ett sätt som är passande för just
det företaget

Mervärde – Företagets förmåga att bygga vidare på sitt budskap och göra det
starkare genom att tillföra ytterligare information om företaget och ta det till
nästa dimension
Övrigt

Mutor och gåvor får inte förekomma

Juryns beslut kan inte överklagas

UF-företaget behöver inte göra allt själv, men ska kunna motivera varför man
tagit vissa beslut. Det vill säga hur ni gått tillväga.

Feedback ges inte