Årets Marknadsföring 2016/2017

advertisement
Ung Företagsamhet Södermanland
Årets Marknadsföring 2016/2017
Marknadsföring är A och O när man startat sitt företag för att få in mer
pengar och kunder. Har ditt UF-företag satsat lite extra på att marknadsföra
ert företag under året? Då ska ni tävla i Årets Marknadsföring.
Denna tävling är
en regional tävling
och kvalificerar
inte
förstapristagaren
till SM.
Tillvägagångssätt: En skriftlig beskrivning på max 3 A4-sidor inkl. bilder,
ritningar, etc., i PDF-format och på max 3 mb ska laddas upp på Ung
Företagsamhets hemsida, www.ungforetagsamhet.se. Om bidraget är större än 3 mb, googla på ”hur
man komprimerar en fil”. I anmälan och tävlingsbidraget ska det tydligt framgå företagets namn,
region/skola och vilken tävling det avser. Juryn besöker UF Showroom för att få en tydligare bild av
företaget. Observera att affärsidén inte får innehålla plagiat samt inte får strida mot Ung
företagsamhets och skolans regler eller svensk lagstiftning.
Tävlingen avgörs i samband med Entreprenörskap på riktigt 2017 och priset delas ut under
invigningen. För att delta i tävlingen krävs därför att ni ställer ut på mässan samt laddar upp
tävlingsbidraget på www.ungforetagsamhet.se senast den 1 februari kl. 12:00.
Tävlingen Årets Marknadsföring riktar sig till UF-företag som har marknadsfört sin affärsidé med stor
anpassning efter målgrupp genom olika kanaler, så som på webb, event, annonsplatser etc. Målet är
att UF-företaget ska synas i relevanta sammanhang vid rätt tidpunkt. Marknadsföringen ska framhäva
UF-företaget på bästa sätt för att skapa en gynnsam försäljning.
Företaget ska beskriva följande:
•
UF-företagets affärsidé – En kortfattad beskrivning av affärsidén.
•
Målgrupp – Beskriv kort vilken målgrupp ni riktar er mot.
•
UF-företagets strategi – Beskriv och förklara er strategi, vilka val som har gjorts för att nå
er målgrupp och vilka marknadsföringskanaler som ingår.
•
UF-företagets försäljningskompetens – Beskriv hur ni har använt era
försäljningskompetenser för att öka kvaliteten på er marknadsföring.
•
Syfte och mål – Beskriv vilka mål ni har med er marknadsföring och varför just er typ av
marknadsföring passar så bra till er affärsidé och målgrupp.
•
Resultat – Beskriv effekterna av er marknadsföring. Har er försäljning ökat?
•
Länkar och bilder – Bifoga länkar och bilder där man kan följa er marknadsföring.
Juryn bedömer:
•
Är UF-företagets strategi anpassad efter målgruppen?
•
Har UF-företaget använt sig av sina försäljningskompetenser på ett
effektivt sätt?
•
Är syftet och målen med marknadsföringen relevanta?
•
Har marknadsföringen varit gynnsam för UF-företaget?
Observera att ändringar kan ske under året
Download