Tävlingen Årets Tjänst Tävlingskriterier för Årets Tjänst

advertisement
Tävlingen Årets Tjänst
Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets Tjänst regionalt, för att därifrån kvalificera sig
till SM i Ung Företagsamhet. Tjänsten kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier.
OBS! UF-företaget kan enbart tävla i en av tävlingarna Årets Vara eller Årets Tjänst.
Syfte: Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa vad de har lärt sig om att kommersialisera en
tjänst. UF-företagarna måste visa att de förstår kopplingen mellan prissättningen, produkten och
marknaden.
UF-företagarna kommer att bedömas utefter sin förmåga att se samband och kunna förklara dessa
utifrån tjänsten, prissättning och marknad. De ska utifrån olika perspektiv resonera och reflektera
runt sina erfarenhet från UF-företaget. Detta förutsätter att de i UF-företaget precis som i vilket annat
företag syftar till ekonomisk hållbarhet och har ekonomisk vinst som ett mål.
Tävlingskriterier för Årets Tjänst:
För att få delta i tävlingen Årets Tjänst krävs att:

En skriftlig beskrivning på max 3 sidor inkl bilder, i PDF-format och på max 3 mb

UF-företaget har en godkänd affärsidé

UF-företaget laddar upp tävlingsbidrag på Ung Företagsamhets hemsida,
www.ungforetagsamhet.se, samt ställer ut på en UF-mässa.
Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter:

UF-företaget – inklusive företagsnamn och region samt att beskrivningen avser tävlingen
Årets Tjänst.

UF-företagets affärsidé - en kortfattad beskrivning av affärsidén samt en beskrivning av
tjänsten. Observera att affärsidén ej får innehålla plagiat samt inte får strida mot Ung
företagsamhets och skolans regler eller svensk lagstiftning.

Marknaden - Beskriv målgruppen varan riktar sig till samt hur målgruppen nås. Beskriv
efterfrågan av tjänsten, fanns den tidigare eller har efterfrågan skapats med hjälp av t.ex.
marknadsföring. Beskriv hur eventuell marknadsföring av tjänsten har resulterat i försäljning.

Prissättning - Beskriv vad som ligger till grund för prissättningen av tjänsten och vilka
marginaler samt försäljningsmål ni har.

Kvalité och service - Beskriv hur ni har säkerställt tjänstens kvalité, beskriv även tjänstens
eventuella kundnytta. Beskriv eventuell utvärdering av tjänsten och hur resultatet av
utvärderingen kan utveckla tjänsten. Beskriv även hur tjänsten levereras till kund.
Tillvägagångssätt:

Juryn läser tävlingsbidraget inför mässan för att på så sätt skapa sig en bild av företaget.
Bidragen ska läsas igenom ordentlig så att jurymedlemmen kan skapa sina frågor. En
granskning av eventuellt bifogade länkar ska ske. Juryns uppgift är att ställa relevanta frågor
om företaget och dess ekonomi för att få fram vad UF-företagarna har lärt sig och tar med sig
in i framtiden.

Juryn besöker UF Showroom, www.ungforetagsamhet.se/showroom för att på så sätt
ytterligare skapa sig en uppfattning om företaget inför mässdagen.

På mässan besöker juryn samtliga tävlande UF-företag och ställer kompletterande frågor.
Tidsåtgången på monterbesöket beror på UF-företagets förmåga att beskriva sitt företag enligt
kriterierna både på plats i monter likväl som det skriftliga bidraget.

Det företag som hamnar på pallplatsen är ett företag som har lyckats med affärsidén, lyckats få
kunder intresserade och har förmågan att förklara hur det gick till.

Året är en process och det är processen som ska var i fokus i mötet med UF-företagarna.
Juryn i tävlingen Årets Tjänst bedömer:

Att företaget har sålt sin tjänst och hur väl UF-företaget har hunnit/lyckats sälja tjänst,
omsättning och marginal

Att tjänsten ”självständigt” skapat lönsamhet och är grunden i företaget

Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Marknaden

Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Prissättningen

Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Kvalité och Service

Att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards