Årets Tjänst - Ung Företagsamhet

advertisement
Årets Tjänst
SM i Ung Företagsamhet
De UF-företag som kvalificerat sig från en regional tävling kan delta i Årets Tjänst under SM i Ung
Företagsamhet. Tjänsten kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier.
OBS! UF-företaget kan enbart tävla i en av tävlingarna Årets Vara eller Årets Tjänst.
Syfte: Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa vad de har lärt sig om att kommersialisera en
tjänst. UF-företagarna måste visa att de förstår kopplingen mellan prissättningen, produkten och
marknaden. De ska utifrån olika perspektiv resonera och reflektera runt sina erfarenhet från UFföretaget. Detta förutsätter att de i UF-företaget syftar till ekonomisk hållbarhet och har ekonomisk
vinst som ett mål.
______________________________________________________________________
Tävlingskriterier för Årets Tjänst:
För att få delta i tävlingen Årets Tjänst krävs:

en skriftlig beskrivning på max 3 A4-sidor inkl. bilder, i PDF-format och på max 3 mb

att UF-företaget har en godkänd affärsidé

att UF-företaget laddar upp tävlingsbidraget på www.ungforetagsamhet.se samt ställer ut med
monter under SM i Ung Företagsamhet.
Deadline: ladda upp bidraget senast den 10 april kl. 13.00
Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter:

UF-företaget – inklusive företagsnamn och region samt att beskrivningen avser tävlingen
Årets Tjänst.

UF-företagets affärsidé – en kortfattad beskrivning av affärsidén samt en beskrivning av
tjänsten. Observera att affärsidén ej får innehålla plagiat samt inte får strida mot Ung
företagsamhets och skolans regler eller svensk lagstiftning.

Marknaden – Beskriv målgruppen varan riktar sig till samt hur målgruppen nås. Beskriv
efterfrågan av tjänsten, fanns den tidigare eller har efterfrågan skapats med hjälp av t.ex.
marknadsföring. Beskriv hur eventuell marknadsföring av tjänsten har resulterat i försäljning.

Prissättning - Beskriv vad som ligger till grund för prissättningen av tjänsten och vilka
marginaler samt försäljningsmål ni har.

Kvalité och service - Beskriv hur ni har säkerställt tjänstens kvalité, beskriv även tjänstens
eventuella kundnytta. Beskriv eventuell utvärdering av tjänsten och hur resultatet av
utvärderingen kan utveckla tjänsten. Beskriv även hur tjänsten levereras till kund.
Tillvägagångssätt:

Juryn läser tävlingsbidraget inför mässan för att på så sätt skapa sig en bild av företaget.
Bidragen ska läsas igenom ordentlig så att jurymedlemmen kan skapa sina frågor. En
granskning av eventuellt bifogade länkar ska ske. Juryns uppgift är att ställa relevanta frågor
om företaget och dess ekonomi för att få fram vad UF-företagarna har lärt sig och tar med sig
in i framtiden.

Juryn besöker UF Showroom, www.ungforetagsamhet.se/showroom för att på så sätt
ytterligare skapa sig en uppfattning om företaget inför mässdagen.

På mässan besöker juryn samtliga tävlande UF-företag och ställer kompletterande frågor.
Tidsåtgången på monterbesöket beror på UF-företagets förmåga att beskriva sitt företag enligt
kriterierna både på plats i monter likväl som det skriftliga bidraget.

Det företag som hamnar på pallplatsen är ett företag som har lyckats med affärsidén, lyckats få
kunder intresserade och har förmågan att förklara hur det gick till.

Året är en process och det är processen som ska vara i fokus i mötet med UF-företagarna.
Juryn bedömer:

Att företaget har sålt sin tjänst, hur väl UF-företaget har lyckats sälja tjänsten, samt
omsättning och marginal.

Att tjänsten ”självständigt” skapat lönsamhet och är grunden i företaget

Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över marknaden

Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över prissättningen

Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över kvalité och service

Att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter
Download