Tävlingen Handels-Societetens stipendium för bidrag till handelns

advertisement
5000 SEK
Tävlingen Handels-Societetens stipendium för bidrag till handelns utveckling i Gävle kommun
Logga in på www.ungforetagsamhet.se och ladda upp ditt tävlingsbidrag senast den 31 januari 2016.
Syfte: Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa vad de har lärt sig om företagande och handel. De ska visa på
utökad medvetenhet och kompetens inom handel och ekonomi. De ska kunna förstå och förklara sambanden mellan
produkten (varan/tjänsten), prissättning, marknad och hur företaget är organiserat. De ska kunna reflektera och resonera över affärsmässigheten i företaget, resultat av försäljningen och över hur de ska kunna utveckla företaget vidare.
Tävlingskriterier för stipendiet
För att få delta i tävlingen krävs:
•
Alla UF-företag i Gävle kommun har möjlighet att delta i tävlingen
•
UF-företaget har en godkänd affärsidé
•
En skriftlig beskrivning på max 2 sidor inkl. bilder, i PDF-format och på max 3 mb
•
UF-företaget laddar upp tävlingsbidraget på Ung Företagsamhets hemsida www.ungforetagsamhet.se, samt ställer
ut på en UF-mässa
Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter:
•
UF-företaget - inklusive företagsnamn, skola samt att beskrivningen avser tävlingen Handels-Societetens stipendium för bidrag till handelns utveckling i Gävle kommun.
•
UF-företagets affärsidé - en kortfattad beskrivning av affärsidé samt en beskrivning av produkten.
•
Marknaden - Beskriv målgruppen produkten riktar sig till samt hur målgruppen nås. Beskriv efterfrågan av produkten, fanns den tidigare eller har efterfrågan skapats med hjälp av t.ex. marknadsföring? Beskriv hur eventuell
marknadsföring av produkten har resulterat i försäljning. Beskriv vad som ligger till grund för prissättningen av
produkten och vilka marginaler samt försäljningsmål ni har och hur ni hittills har uppnått dem.
•
Vision - Beskriv vad ni vill att UF-företaget ska bli och hur ni vill att UF-företaget ska betraktas i framtiden. Trots
att företaget ska läggas ner efter årets slut är det viktigt att redogöra för framtiden och resonemanget däromkring.
Vad behövs göras eller förändras i företaget om ni hypotetiskt sätt vill fortsätta driva ett hållbart företag?
•
Kvalitet och service - Beskriv produktens kundnytta. Beskriv hur produkten levereras till kund. Beskriv hur
UF-företaget har utvecklat sin förmåga att kommunicera och möta kunder på ett serviceinriktat och kvalitetsmedvetet sätt. Beskriv er strategi, vilka val som gjorts för att nå er målgrupp och vilka sajter/digitala verktyg som
ingår. Förklara och motivera hur ni har gått tillväga.
•
Organisation/verksamhet - UF-företaget ska beskriva sina arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn,
deras roll, funktion och nytta. UF-företaget ska ha handlat med varor och tjänster med ett gott resultat.
Juryn i tävlingen bedömer
•
Att företaget har sålt sin produkt och hur väl UF-företaget har lyckats sälja produkten, omsättning och marginal
•
Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Marknaden
•
Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över sin Vision
•
Hur UF-företaget kan beskriva och reflektera över Kvalitet och service
•
Att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående givna punkter
Download