År_________ blankettnr: ______ djur

advertisement
MODELLBLANKETT
MEDICINSK BEHANDLING
Uppgifter om gården: ________________________
År_________ blankettnr: _______
Anteckningar bör föras över all medicinering av djur. Denna läkemedelsförteckning skall hållas tillgänglig för kontrollerande myndigheter.
djur/
djurgrupp
sjukdom
behandl. läkemedel/preparat
dag
behandlings- karens ordinerande
+ karenstid slut,dat veterinär
Besök
Telefon
Download