planering matematik klass 9ab höstterminen 2016

PLANERING MATEMATIK KLASS 9AB HÖSTTERMINEN 2016
När du har arbetat klart med kapitel 2 ska du kunna…




Beskriva begreppen funktion och linjär funktion
Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
Använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska
mönster och talföljder
Använda räta linjens funktion
När du har arbetat med kapitel 3 ska du bland annat kunna…



Vecka,
nr:
43
Volymenheter
Beräkna volymen för olika rymdgeometriska kroppar
m.m.
Fredagen
är då:
28 okt
44
Övat fram till
tal nr:
Egen planering/
anteckningar:
Läxa:
Kapitel och prov:
6
Kap. 2 Funktioner
och Algebra
7
Dia 2
Höstlov
45
11:e nov
46
18:e nov
47
25:e nov
9
Kap 3. Geometri
48
2:a dec
10
Dia 3
49
9:e dec
11
Prov 6/11
Muntliga nationella prov ma
8