Pressrelease 11 februari 2000

advertisement
Pressmeddelande
2000-09-13
AU-System och Baltimore Technologies i
samarbete för säker mobil handel
AU-System och Baltimore Technologies, ett världsledande företag inom säker e-handel, har tecknat ett
strategiskt samarbetsavtal med syfte att stimulera utvecklingen av säkra lösningar för mobil handel.
Enligt avtalet kommer AU-System att licensiera och integrera Baltimore Telepathy, en säkerhetsproduktfamilj, med AUS WAP Browser för att möjliggöra säkra transaktioner från mobila enheter, t ex
mobiltelefoner och handdatorer. Företagen kommer också att samarbeta globalt för att erbjuda säkra
mobila handelslösningar till AU-Systems kundbas.
– Vi sökte en global partner som kompletterade AU-Systems erfarenhet inom mobil säkerhet. Syftet
med samarbetet är att göra det möjligt för våra kunder att skapa mobila handelstjänster med erkänt
ledande säkerhet, säger Christer Björk, affärsområdeschef på AU-System.
– Baltimore Technologies har varit ledande i utvecklingen av mobil säkerhet genom Baltimore
Telepathy. Samarbetet med AU-System är betydelsefullt genom att det ger nya förutsättningar för säker
mobil handel. Därigenom skapas nya möjligheter för båda företagen, säger John Fallon, ansvarig för
mobil säkerhet på Baltimore Technologies. Strategiska samarbeten, som detta, är mycket viktiga för att
snabbt kunna presentera konkreta lösningar, fortsätter han.
AU-System har länge arbetat med utveckling av mobil teknologi och har bl a utvecklat en mobil
aktiehandelstjänst för Singapore Telecom, världens första tjänst med säkerhet ”end-to-end”, samt
medverkat i utvecklingen av den WAP-browser som Ericsson använder i sina terminaler. Företaget har
vidare ett distributionsavtal med Ericsson där AU-System ges rätten att licensiera programvaran, under
namnet AUS WAP Browser, till andra tillverkare av kommunikationsutrustning. Bland de företag som
redan idag använder AUS WAP Browser märks Samsung, Compaq, Hyundai Electronics och LG
Electronics.
För ytterligare information, kontakta:
Christer Björk, Affärsområdeschef
AU-System
Tel: 070-638 16 01
Fax: 046-32 70 01
Mail: [email protected]
Evanna Kearins,
Baltimore Technologies,
Tel: +353-1-8816000
Fax: +353-1-8817000
Mail: [email protected]
Ngaire Moyes
Baltimore Technologies (APAC)
Tel: +61-2-9409 0300
Mail: [email protected]
Om Baltimore Telepathy
Produktfamiljen Baltimore Telepathy möjliggör fullständiga säkerhetslösningar för mobil handel. Produkterna är
främst avsedda för e-handelsföretag, mobiloperatörer och programutvecklare.
Om AU-System
AU-System är ett ledande konsultföretag inom mobilt Internet. Genom dotterbolaget SandbergTrygg erbjuder
bolaget även integrerade marknadskommunikationstjänster. Stora kunder är Ericsson, Telia, Scania,
MeritaNordbanken och Singapore Telecom. AU-System grundades 1974 och har för närvarande 850 anställda på
kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Östersund, Umeå, London, San Diego, Thailand och Singapore.
AU-System är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen AUS. För mer information se
www.ausys.se.
Om Baltimore Technologies
Baltimore Technologies utvecklar och marknadsför säkerhetsprodukter och -tjänster, som möjliggör utveckling av
säkra lösningar för e-handel, Internet och mobil handel. Företaget har ett brett utbud av produkter och tjänster
för Public Key Infrastructure (PKI), mobil säkerhet, kryptografi samt säkerhetsapplikationer. Baltimore erbjuder
också en rad konsulttjänster, som utbildning och integrationsstöd till kunder över hela världen. Baltimore
Technologies marknadsför och säljer lösningar dels direkt och dels genom TrustedWorld, som omfattar många av
världens ledande teknikföretag samt en mängd globala och lokala partners. Baltimore Technologies har över 730
anställda över hela världen med kontor på 28 platser, bl a Dublin, London, Boston och Sydney. Baltimore
Technologies plc är noterat på NASDAQ (BALT) samt på Londonbörsen (BLM). För mer information se
www.baltimore.com.
Download