Teleca hjälper I K E A med automatiserade kundkontakter Teleca

Pressmeddelande 2003-09-04
Teleca hjälper I K E A med automatiserade
kundkontakter
Teleca har fått i uppdrag av I K E A att utveckla en ny kundtjänstlösning med
automatiserade kundkontakter på Internet.
I K E A får i dag över 100 miljoner besökare årligen på företagets websiter, och trafiken växer.
Samtidigt ökar kontakten med I K E As kundtjänster, speciellt vid kampanjer och katalogsläpp.
Teleca har i samarbete med sin produktpartner Artificial Solutions fått i uppdrag att leverera en
s k interaktiv assistent till I K E A. Assistenten ska möta I K E As kunder på Internet och kommer
dygnet runt att besvara frågor och hjälpa kunderna att hitta information. I K E A kan på så sätt
förbättra servicen till kunderna samtidigt som trycket på den manuella kundtjänsten minskar
med besparningar som följd.
Lösningarna kommer att sättas i drift för I K E A i Storbritannien under hösten 2003. Uppdraget
innefattar såväl utveckling och drift som utvärdering av investeringsekonomi och påverkan på
kundtjänstorganisationer.
– Interaktiva assistenter är ett mycket effektivt hjälpmedel för företag och organisationer som har
många besökare på sina hemsidor. Det är enkelt att se att det är möjligt att förbättra servicen
mot sina kunder samtidigt som man sparar pengar genom att slippa dyr manuell hantering av
enkla och ofta återkommande frågor säger Johan Nyberg, VD på Teleca AU-System. Vi ser att
intresset för denna typ av lösningar ökar hela tiden.
För ytterligare information, kontakta:
 Johan Nyberg, VD, Teleca AU-System AB, mobil 0705 29 21 15
Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik.
Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider.
Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över hela
världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 600
anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på
Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se