Tack!!
Communica)on Delivering Results Agenda!
Kort om Wiraya
DirektMarknadsföring & CRM
Automation och multikanal
Hur lyckas man med automatiserad kundkommunikation? Case:
•  Fritidsresor får fler genomförda resor
•  If minskar churn genom serviceinriktad betalningspåminnelse
•  Apoteket önskar grattis på födelsedagen
Wiraya på 10 sekunder!
Hjälper våra kunder att bli mer lönsamma
genom automatiserad kundkommunikation
Tror på att en stark kundupplevelse och nöjda
slutkunder är nyckeln till framgång
Erbjuder en ny mobil DM-kanal
(kommunikationsflöden) med överlägsen
penetration och mätbarhet, som bevisligen får
kunder att agera.
Detta är Oskar!
VD på Wiraya Telekom och Försvarsmakten
Marknadsekonom
Styrelsemedlem i SWEDMA
Maniskt fascinerad av den datadrivna
marknadsevolutionen
•  [email protected]
• 
• 
• 
• 
• 
Direktmarknadsföring!
“Direktmarknadsföring, eller dm, är en kommunikationsstrategi/-metodik som oberoende
av mediekanal kommunicerar med blivande eller befintliga kunder på ett sätt som driver
resultat och skapar mätbar respons.”
•  Kanaloberoende, dm är inte en kanal •  Varumärkesbyggande
•  Lärande
Vs. CRM / DM!
Konsten att driva lönsam kundvård
genom systematiserad kommunikation
Kommunikationshjulet!
Single to Omni-channel!
Då)d Fram)d Vad händer? !
Marketing Automation &
Content Marketing!
Vad är det och varför påverkar det
mig som relationsmarknadsförare
Marketing automation!
Content Marketing!
“Content marketing är en strategisk marknadsföring fokuserad på att
skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll,
för att attrahera och behålla en tydlig målgrupp - och i slutändan för att
driva lönsamma actions från kunderna.” Likheter mellan!
Marketing automation & modern CRM!
Är båda automatiserade processer, det
ena för att skaffa kunder, det andra för
att växa och behålla dem. • 
• 
• 
• 
Automatiserade processer
Kräver content (relevant & värdefullt innehåll)
Initierar konvertering på kunden villkor
Använder flera kanaler CRM då det begav sig!
CRM 1.0
CRM i den ”nya” världen!
CRM 2.0
Utmaningen:
Att finna balans
Automatiserad kundkommunikation,
hur gör jag?!
1. 
Analysera kundlivscykeln
Minimera risk, leta efter lågt
hängande frukter
2.  Definiera mätbara mål
Samsyn kring mål och
framgångsdefinition
3.  Gör ROI kalkyl
Koppla insatser till bottom line
4.  Ta hjälp
Hjulet är redan uppfunnet
Anpassa dig efter dina förutsättningar:
– 
– 
– 
Kunskap
Resurser
System Hur når vi !
framgång?!
Produk)on Implementa)on • Finjustering • Utbildning • System integra)on • Passa i övergripande process ProofOfConcept • Hi?a rä? koncept • Producera koncept • Analysera koncept • Business case (intern acceptans) • DriMa • Underhålla • Förbä?ra Wiraya - Automatiserade
kommunikationsflöden !
•  Kombination av förinspelade samtal och SMS
•  Otroligt effektivt för att nå hög leverans och effekt
•  Kräver relevans och respekt
Vem kan uppskatta ett !
förinspelat samtal?!
•  Alla eller ingen –  allt handlar om vad man säger, hur
man säger det och när man säger det
–  Wiraya arbeta enbart med aktiviteter
som ökar kundnyttan, tänk service
Några case!
Case
3 samtalsförsök under 2dgr Kunden svarar på samtalet Kunden svarar inte på något av försöken Kunden ringer in på nr i sms Budskap 1 – Har betalt 2 – Koppla mig Kunden ringer in på nr i sms Lägger på )digt Kunden ringer in på nr i sms Lägger på sent Kunden ringer in på nr i sms Om kunden lägger på utan val Skillnad mellan ak+viteterna 25% 20% 15% Jämfört med SMS Jämfört med kontroll 10% 5% 0% SMS Wiraya ver 1 Wiraya ver 2 Hur långt kan man gå?!
! företag gå för att få
Hur långt kan man som
kunden att känna att den är unik och sedd
Tack!!
Communica)on Delivering Results