Marknadsmixen – 4P
Pris
Produkt
Plats
Påverkan
Vad består en produkt av?
Service
Förpackning
Leverans Varumärkes
&
namn
betalningsvillkor
Kärn-
Funktion Installation
produkt
Kvalitet
Utseende
Garanti
Kärnprodukt
• Kärnprodukten är den
primära orsaken till att
en kund är köpintresserad.
Påtaglig produkt
•
•
•
•
•
Förpackning
Utseende
Funktion
Kvalitet
Varumärkesnamn
Ett varumärkes innebörd
•
•
•
•
Påminner om egenskaper
Påminner om fördelar
Representerar kultur
Personlighet – Säger
något om användaren
Utvidgad produkt
• Service
• Installation
• Leverans &
betalningsvillkor
• Garanti
Beslut angående marknadsföring och
utveckling av produkter
1.
2.
3.
4.
5.
Produktattribut
Branding
Paketering
Märkning
Support och service
Produktklassificering
• Producentvara
• Konsumentvara
Konsumentmarknaden:
• Dagligvaror
• Kapitalvaror
…en annan indelning:
• Högengagerande
• Lågengagerande
Produktvalproblem
• Utveckling av nya
produkter
• Prioritering mellan
existerande produkter
• Avveckling av
föråldrade produkter
Prioritering mellan existerande
produkter
Söt
Stark
Svag
Icke söt
Modeller
• Produktlivcykel
• Bostonmatrisen
• Produkt/marknadsmatris
Plats
• Hur företaget når ut till kund
• Hur kunden når företaget
Distributionskanalen
Funktioner:
•
•
•
•
•
•
Lagerhållning, Sortiment, Transport
Informationshantering, risktagande,
Optimering går mot strategi
Ingår i företagets marknadskommunikation
Kommunicerar varumärket
Dyr lagerhållning
Forts. distributionskanaler
• Sugande (Pull)/tryckande (Push) system
• Lönsammare för företag att satsa på
kärnverksamheten (istället för investera i
distribution)
• Grossistens betydelse minskar inom många
branscher
Distributionsstrategier
• Exklusiv distribution
• Selektiv distribution
• Intensiv distribution
Fem sätt att Påverka
• Annonsering
• Säljkampanjer (SP)
• Public Relations (PR)
(sponsring,prodplacering )
• Personlig försäljning
• Direktmarknadsföring
(e-mail mm till utvalda
kunder)
Integrerad marknadskommunikation
• Ett företags strävan att
koordinera olika
marknadskanaler så att
budskapet om
företaget och dess
produkter blir tydligt,
samstämmigt och
attraktivt.
Annonsering
Kampanjer
Personlig
försäljning
PR
Direktmarknadsföring
Faktorer som påverkar
promotionmixen
•
•
•
•
Hur ser produkten/marknaden ut?
Push eller pullstrategi
Buyer readiness stage
Var i produktlivcykeln man befinner sig
Annonsering
• Bestäm målet med
annonseringen:
– Informera
– Övertyga
– Påminna
• Budget
• Bestäm strategin
– Budskap
– Media
• Utvärdera annonseringen
SP:Exempel på säljkampanjer
• Fria prover
• Rabattkuponger
• Ersättning om kupong
från köpt vara postas
• Ekonomipaket
• Premieprodukter
• Reklamartiklar
• Trohetsrabatter
• POP
• Vinstchanser
PR - Public Relations
• På ett billigare sätt än
annonsering marknadsföra företaget eller
produkterna.
• Företaget betalar inte
för utrymmet i media
utan snarare för arbetet
med att komma dit.
PR - Public Relations
Avanza utmanar
storbankerna
Privatspararnas
återkomst till börsen
gör att det ser bättre ut
än på länge för Olistenoterade
nätmäklaren Avanza.
• För att stärka varumärket
• Omfattar olika aktiviteter:
–
–
–
–
Produktpublicitet
Relationer med media
Extern och intern info
Lobbying
• Syftet med PR:
– Skapa intresse kring
produkten
– Influera målgrupper
– Repositionera produkter i
mognadsstadiet
Personlig försäljning - Hur den
kan genomföras
•
•
•
•
•
•
•
Identifiera prospekts
Läs på om dem
Kontakt
Presentation
Hantera invändningar
Avsluta affären
Följ upp
Direktmarknadsföring
• Markandsföring direkt till konsumen t.ex
–
–
–
–
Telemarketing
Direct-mail marketing
Catalouge marketing
Direct respons television marketing DRTV
• Integrerad direkt mf
Hur sätts priset?
• Kostnadsbaserad
• Värdebaserad
• Konkurrentbaserad
Pris - Interna och Externa faktorer
• Interna faktorer
– marknadsmål
– marknadsmix-mål
– kostnader
– organisatoriska
• Externa faktorer
– marknad o efterfrågan
– konkurrenter
– konjunkturen
Priset är alltid ett viktigt
konkurrensmedel
• Normalt ger ett lägre
pris en ökad efterfrågan
Pris
• Undantaget är
lyxvaror:
Efterfrågan
Läget i produktlivcykeln
påverkar prisstrategin
• Introduktionsstadiet:
– skumma eller penetrera
• Tillväxtstadiet:
– konkurrensen tilltar
– strategi => penetration
• Mognadsstadiet:
– konkurrensen stabiliseras
– strategi => låga kostnader
• Nedgångsstadiet:
– Försäljningen minskar
– strategi => bidragskalkyl