Pris, Produkt, Plats
och Påverkan
Marknadsmixen – 4P
Pris
Produkt
2
Plats
Påverkan
Vad består en produkt av?
Service
Förpackning
Leverans Varumärkes
&
namn
betalningsvillkor
Kärnprodukt
Kvalitet
Utseende
Garanti
3
Funktion Installation
Kärnprodukt
Kärnprodukten är den
primära orsaken till att en
kund är köpintresserad.
4
Påtaglig produkt
Förpackning
Utseende
Funktion
Kvalitet
Varumärkesnamn
5
Ett varumärkes innebörd
Påminner om egenskaper
Påminner om fördelar
Representerar kultur
Personlighet – Säger något
om användaren
6
Utvidgad produkt
Service
Installation
Leverans &
betalningsvillkor
Garanti
7
Beslut angående marknadsföring och
utveckling av produkter
Produktattribut
Branding
Paketering
Märkning
Support och service
8
Produktklassificering
Producentvara
Konsumentvara
Konsumentmarknaden:
Dagligvaror
Kapitalvaror
…en annan indelning:
Högengagerande
Lågengagerande
9
Produktvalproblem
Utveckling av nya
produkter
Prioritering mellan
existerande produkter
Avveckling av föråldrade
produkter
10
Modeller
Produktlivcykel
Bostonmatrisen
Produkt/marknadsmatris
11
Plats
Hur företaget når ut till kund
Hur kunden når företaget
12
Distributionskanalen
Funktioner:
Lagerhållning, Sortiment, Transport
Informationshantering, risktagande,
Optimering går mot strategi
Ingår i företagets marknadskommunikation
Kommunicerar varumärket
Dyr lagerhållning
13
Forts. distributionskanaler
Sugande (Pull)/tryckande (Push) system
Lönsammare för företag att satsa på
kärnverksamheten (istället för investera i
distribution)
Grossistens betydelse minskar inom många
branscher
14
Distributionsstrategier
Exklusiv distribution
Selektiv distribution
Intensiv distribution
15
Fem sätt att Påverka
Annonsering
Säljkampanjer (SP)
Public Relations (PR)
(sponsring,prodplacering )
Personlig försäljning
Direktmarknadsföring (email mm till utvalda kunder)
16
Integrerad marknadskommunikation
Ett företags strävan att
koordinera olika
marknadskanaler så att
budskapet om företaget
och dess produkter blir
tydligt, samstämmigt och
attraktivt.
Annonsering
Kampanjer
Personlig
försäljning
PR
Direktmarknadsföring
17
Faktorer som påverkar
promotionmixen
Hur ser produkten/marknaden ut?
Push eller pullstrategi
Buyer readiness stage
Var i produktlivcykeln man befinner sig
18
Annonsering
Bestäm målet med
annonseringen:
• Informera
• Övertyga
• Påminna
Budget
Bestäm strategin
• Budskap
• Media
Utvärdera annonseringen
19
SP:Exempel på säljkampanjer
Fria prover
Rabattkuponger
Ersättning om kupong
från köpt vara postas
Ekonomipaket
Premieprodukter
Reklamartiklar
20
Trohetsrabatter
POP
Vinstchanser
PR - Public Relations
På ett billigare sätt än
annonsering marknadsföra företaget eller
produkterna.
Företaget betalar inte för
utrymmet i media utan
snarare för arbetet med
att komma dit.
21
PR - Public Relations
Avanza utmanar
storbankerna
Privatspararnas
återkomst till börsen
gör att det ser bättre ut
än på länge för Olistenoterade
nätmäklaren Avanza.
22
För att stärka varumärket
Omfattar olika aktiviteter:
• Produktpublicitet
• Relationer med media
• Extern och intern info
• Lobbying
Syftet med PR:
• Skapa intresse kring
produkten
• Influera målgrupper
• Repositionera produkter i
mognadsstadiet
Personlig försäljning - Hur den
kan genomföras
Identifiera prospekts
Läs på om dem
Kontakt
Presentation
Hantera invändningar
Avsluta affären
Följ upp
23
Direktmarknadsföring
Markandsföring direkt till konsumen t.ex
•
•
•
•
Telemarketing
Direct-mail marketing
Catalouge marketing
Direct respons television marketing DRTV
Integrerad direkt mf
24
Hur sätts priset?
Kostnadsbaserad
Värdebaserad
Konkurrentbaserad
25
Pris - Interna och Externa faktorer
Interna faktorer
• marknadsmål
• marknadsmix-mål
• kostnader
§ organisatoriska
Externa faktorer
• marknad o efterfrågan
• konkurrenter
• konjunkturen
26
Läget i produktlivcykeln påverkar
prisstrategin
Introduktionsstadiet:
• skumma eller
penetrera
Mognadsstadiet:
• konkurrensen stabiliseras
• strategi => låga kostnader
Nedgångsstadiet:
Tillväxtstadiet:
• konkurrensen tilltar
• strategi => penetration
27
• Försäljningen minskar
• strategi => bidragskalkyl